Spørsmål om biologisk aldersvurdering

Her vil du finne spørsmål og svar om biologisk aldersvurdering og undersøkelser rundt aldersfastsetting.

Foto: OUS

​​​Er det OUS som fastsetter alder?

Nei, alderen fastsettes hos UDI dersom det er tvil om asylsøkeren er under 18 år. OUS har det faglige ansvaret for verktøyet BioAlder, som brukes i den biologiske aldersundersøkelsen. 

​Hvem er det som sendes til biologisk aldersundersøkelse?

Enslige mindreårige asylsøkere sendes til biologisk alderstesting dersom det er tvil om hvorvidt søkeren er under 18. Dette er ofte mennesker som kommer fra land med mangelfull dokumentasjon om ID eller uten fødselsregister. Resultatet av denne undersøkelsen inngår som et ledd i en helhetlig vurdering som foretas av UDIs saksbehandlere. 

​Kan jeg kontakte dere for å få vite alderen min?

Nei. Faggruppen for biologisk aldersvurdering gjennomfører ikke aldersundersøkelser, heller ikke på privatpersoner. 

​Kan verktøyet deres fastsette den eksakte alderen til et individ?

BioAlder kan ikke fastsette den nøyaktige alderen til et individ. BioAlder predikerer et sannsynlig aldersspenn for et individ gjennom å ta i bruk skjelettmodning og tannutvikling og er basert på data fra 24 000 observasjoner. I prediksjoner av denne typen vil det alltid finnes usikkerhet. Dette kan du lese mer om i BioAlder-manualen. 

      ​

Sist oppdatert 20.03.2023