Samarbeid med andre aktører

Gruppa har flere samarbeid med både internasjonale forskningsmiljøer, blant annet i Libanon, Sør-Afrika og Tyrkia.

En gruppe mennesker i hvite frakker
Foto: OUS

​I tillegg samarbeider faggruppa med andre miljøer på Oslo Universitetssykehus, blant annet radiologer, og på Odontologisk institutt på UiO. ​
Tidligere har gruppa også samarbeidet med Kunnskapssenteret på FHI for utarbeiding av flere kunnskapsoppsummeringer på ulike metoder for biologisk aldersvurdering. Disse kan du finne under nyttige lenker​ på denne hjemmesiden.


Sist oppdatert 19.03.2023