Kurs i forbindelse med biologisk aldersvurdering

BioAlder brukes i forvaltningen som et ledd i aldersfastsetting av enslige mindreårige asylsøkere.

En gruppe mennesker i hvite frakker
Foto: Shutterstock

​Det er viktig at brukerne av verktøyet både forstår hvordan verktøyet er bygget, hva det er bygget opp av og hvilke begrensninger og usikkerheter det har, slik at BioAlder kan brukes på en best mulig måte. Vi får også henvendelser fra andre grupper, og individer som ønsker å forstå biologisk aldersfastsetting. 

På bakgrunn av dette, holder faggruppen for biologisk aldersvurdering jevnlig opplæringskurs for UDI og andre interesserte.

Opplæringen inneholder en introduksjon til biologiske aldersvurderinger, til metodene som brukes, statistikk i BioAlder og muligheter og begrensninger som ligger i prediksjon av kronologisk alder.


Sist oppdatert 19.03.2023