Gradering av visdomstenner

En av metodene som benyttes i BioAlder er tannstadium, der mineralisering og forkalkning av tannkrone og –rot, kan vurderes ut ifra ulike graderingssystemer.

Foto: Shutterstock

​​Kunnskapsoppsummeringen på tann viste at det var Demirjians graderingssystem som hadde mest vitenskapelig dokumentasjon. I dette graderingssystemet er det åtte stadier fra minst til mest moden tann (A-H). Det at det er relativt få stadier er en fordel, da det også gir bedre reproduserbarhet.

Tannen som graderes i de biologiske aldersvurderingene er nedre, venstre visdomstann, også dette basert på mest vitenskapelig dokumentasjon og fordi visdomstennene er de eneste som er i utvikling utover i tenårene. 

Tanngraderingen som går inn i BioAlder, blir gjort av to tannleger ut ifra et ortopantomogram (OPG), som er et panoramabilde av hele kjeven. Dersom tannlegene seg i mellom er uenige, blir en tredje tannlege involvert. 

Mer om hvordan dataene fra ulike studier på tannstadier er brukt i BioAlder kan du lese om i BioAlder-manualen.

      ​

Sist oppdatert 19.03.2023