Forskningsgruppen for biologisk aldersvurdering

Faggruppen for Biologisk Aldersvurdering består i dag av fem medlemmer.

En gruppe hender som holder en blå planet
Foto: Shutterstock

I tillegg til kontinuerlig oppdatering og forbedring av verktøyet som i dag brukes til aldersvurdering til bruk av UDI, forsker gruppa på ulike nye metoder som kan brukes til aldersvurdering i fremtiden. ​Les mer om forskningsgruppen ved biologisk aldersvurdering.​Sist oppdatert 19.03.2023