Deltagelse i retten

Etter at aldersfastsettingen er gjennomført av UDI, kan vedtaket påklages.

En stabel med bøker
Foto: Shutterstock

​Faggruppen for biologisk aldersvurdering har derfor også opplæring av Utlendingsnemda (UNE) og kan få oppdrag som sakkyndige i retten.

Det stilles f.eks. spørsmål om hvordan BioAlder-prediksjonen kan forstås, metodene som er brukt, samt usikkerheten og begrensningene i den statistiske prediksjonen.


Sist oppdatert 19.03.2023