Aldersvurderingsverktøy

Arbeidet med kunnskapsoppsummeringene på ulike metoder for biologisk aldersfastsetting viste at det var mest vitenskapelig dokumentasjon på metodene som benyttet utvikling av visdomstenner og hånd/håndrot.

Et nærbilde av flere kuler
Foto:OUS

Denne kunnskapen resulterte i et verktøy for biologisk aldersvurdering kalt BioAlder til bruk for UDI. BioAlder består både av et verktøy og en manual slik at brukere og andre interesserte kan sette seg inn verktøyet.

I BioAlder er det samlet inn over 24 000 observasjoner av tannstadium og håndskjelett, som deretter ble brukt til å et statistisk prediksjonsverktøy for kronologisk alder ved hjelp av biologiske målinger. 

​Både verktøyet og manualen oppdateres jevnlig dersom det publiseres nye studier med relevante data og dersom det er behov for å oppdatere teksten. De ulike versjonene kan du finne på denne siden. 

Sist oppdatert 19.03.2023