En av tre akuttinlagte var påvirket av rusmidler

En av tre pasienter som ble innlagt på akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus på grunn av skader, var påvirket av rusmidler på skadetidspunktet. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Publisert 09.08.2016
Sist oppdatert 06.01.2017

​Forskere ved Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Oslo universitetssykehus undersøkt blodprøver fra skadepasienter som i løpet av ett år ble innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus. Formålet var å undersøke hvor stor andel som var påvirket på skadetidspunktet.

I alt omfatter studien 996 skadepasienter. Alle skadepasienter som kom til sykehuset innen seks timer etter skaden, ble inkludert i studien. Unntaket var pasienter som ble innlagt på grunn av forgiftning, i hovedsak overdoser.

Blodprøvene ble analysert for alkohol og 28 andre rusgivende stoffer.

- De påviste konsentrasjonene ble tilbakeregnet til tidspunkt for skaden. Ut fra disse konsentrasjonene vurderte vi om det var sannsynlig at pasienten var påvirket på skadetidspunktet, sier Eirin Bakke, forsker på Folkehelseinstituttet.

Å påvise stoffer i blod ved innleggelse betyr ikke nødvendigvis at pasienten har vært påvirket på skadetidspunktet. Rusmidler kan også være tatt etter at skaden har skjedd. I denne studien ville forskerne undersøke hvor mange av dem som får påvist rusmidler i blod ved innleggelse som faktisk var påvirket på skadetidspunktet.

Med påvirket menes ferdighetssvekkelse i form av nedsatt vurderingsevne, innlæringsevne, koordinasjon og hukommelse.

Resultater fra studien viser at:

  • 39,6 prosent av pasientene fikk påvist alkohol og/eller andre rusgivende stoffer i blod på tidspunkt for innleggelse.
  • 32,5 prosent av skadepasientene var påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler på skadetidspunktet.
  • Andelen som var påvirket, var særlig stor hos pasienter med voldsskader. I denne undergruppen skadepasienter var andelen nesten 75 prosent.
  • Alkohol var det vanligste rusmiddelet. Nesten 26 prosent av skadepasientene  var påvirket av alkohol.
  • Flere enn 1/3 av de påvirkede pasientene hadde mer enn ett stoff i blodet.
  • De påvirkede pasientene var yngre enn de som ikke var påvirket, og menn var oftere påvirket enn kvinner.
  • Flere pasienter var påvirket i helger og på kveldstid enn på ukedager og på dagtid.

Tabellen nedenfor gir oversikt over deltakere og funn. Tabellen er på engelsk og viser antall deltakere fordelt på kjønn og aldersgrupper, andel som hadde rusmidler i blodprøven ved innleggelse, andel som var påvirket  på skadetidspunktet samt skadested, type skade, ukedag og klokkeslett for skaden.

 

 

N (%)

Antall (prosent)

Prevalence %

Andel som hadde rusmidler i blodprøven ved innleggelse %

Andel som var påvirket på skadetidspunktet %

Gender

 

 

 

 Female

378 (38)

34.9

22.5

 Male

618 (62)

42.4

38.7

Age

 

 

 

 18–35

349 (35)

48.1

47

 36–64

388 (39)

34.0

29.4

 ≥65

259 (26)

36.3

17.8

Place of injury

 

 

 

 Home

188 (18.9)

46.3

31.4

 Bar/café/restaurant

43 (4.3)

88.4

88.4

 Place of work

84 (8.4)

8.3

4.8

 Other place

205 (20.6)

37.6

31.7

 Street

460 (46.2)

38.3

32.6

Type of injury

 

 

 

 Violence

125 (12.6)

76.0

74.4

 Fall

487 (48.9)

40.7

30.8

 Other

384 (38.6)

26.3

21.1

Day of week

 

 

 

 Weekday

528 (53)

29.5

21.6

 Weekend

468 (47)

50.9

44.9

Time of day

 

 

 

 Daytime (08–20)

594 (59.6)

23.4

14.0

 Nighttime (20–08)

402 (40.4)

63.4

60.0


Referanse til studien

Eirin Bakke, Stig Tore Bogstrand, Per Trygve Normann, Øivind Ekeberg and Liliana Bachs. Influence of alcohol and other substances of abuse at the time of injury among patients in a Norwegian emergency department. BMC Emergency Medicine 2016 Jun 8;16(1):20