Symptomer ved nevroendokrine svulster

Symptomene fra nevroendokrine svulster er avhengig av hvor svulsten sitter, og om den produserer symptomgivende hormoner.

Mange får nevroendokrine kreft oppdaget tilfeldig før denne har begynt å gi symptomer ved at de er til undersøkelse for en helseplage og på CT bilder, tatt for eksempel under utredning for gallesten, får påvist en nevroendokrin svulst. Antallet som får påvist nevroendokrin kreft er økende i takt med økende bruk av radiologiske undersøkelser som CT, MR og ultralyd.

De nevroendokrine svulstene vokser ofte svært langsomt. Dette kan gjøre at symptomene, for eksempel smerte, kan komme snikende og forverre seg svært langsomt. Har man hatt litt vondt i magen, kanskje i flere år før det blir plagsomt, er det ikke alltid at dette blir tatt som tegn på en alvorlig sykdom av pasient eller lege. Vi ser ofte at pasientene har langtkommet sykdom når de får diagnosen nevroendokrin kreft. Symptomer fra hormoner svulsten måtte produsere kommer ofte etter at svulsten har spredt seg.

De nevroendokrine carcinomene vokser langt raskere og gir ofte raskt økende symptomer.

Smerter

Det vanligste symptomet nevroendokrine svulster gir, er smerter. Dette skyldes vanligvis at svulsten vokser inn i/presser på andre organer. Dette rent mekaniske presset fører til smerter i området svulsten(-e) sitter. Ved de langsomt voksende svulstene kan disse bli svært store før de gir smerter. Den langsomme veksten gjør at «elastisiteten» i systemet gir naboorganene mulighet til å «tilpasse» seg svulsten. Ved raskt voksende svulster greier ikke naboorganene å tilpasse seg like raskt og smertene oppstår gjerne ved mindre svulster. Det er også avhengig av hvor svulsten starter, samt hvor stor den kan bli før den gir smerter. For eksempel vil en svulst som sitter i hodet av i bukspyttkjertelen gi raskere smerter enn en svulst som sitter i halen. Ofte er det spredningssvulstene, for eksempel til lever eller skjelett, som gir opphav til smertene og ikke selve utgangssvulsten.

Hormonsymptomer

Noen nevroendokrine svulster av den langsomt voksende typen (Grad 1 og Grad 2, se kapittelet «Klassifisering og terminologi») kan produsere hormoner som gir symptomer.

De vanligste hormonsymptomene:

Organ svulsten har startet i:

Hormon:

Symptom:

Bukspyttkjertel

Insulin

Lavt blodsukker

 

Gastrin

Magesår

 

Glukagon

Høyt blodsukker, utslett

Binyremarg

Adrenalin, noradrenalin

Høyt blodtrykk, hjertebank

Tynntarm

Somatostatin med flere

Diaré, ansiktsrødme (flushing)

Det er viktig å understreke at det er langt under halvparten av pasienter med nevroendokrine svulster som får hormonsymptomer. Det er uhyre sjelden at de rasktvoksende nevroendokrine carcinomene (Grad 3) gir hormonsymptomer.

Andre symptomer

 Luftveissymptomer. Pasienter med nevroendokrine svulster som starter i lungene kan få luftveisinfeksjoner, hoste, blodig oppspytt og pusteproblemer.

 Vekttap

 Slapphet

 Carcinoid syndrom. Svulster i lunge, tynntarm og første del av tykktarm kan gi opphav til det "carcinoide syndrom" som består av diaré, periodevis flushing (rødme, vanligst i ansikt/ overkropp) og pustebesvær.

 Hjertesvikt. Et særtrekk ved nevroendokrine svulster er at visse av dem, særlig de i tynntarm, kan skille ut stoffer som kan svekke hjerteklaffene og hos noen gi hjertesvikt (carcinoid hjertesykdom).

Sist oppdatert 24.11.2022