Om oss

Senter for nevroendokrine svulster

Nevroendokrine kreft utgår fra hormonproduserende celler eller forstadier til disse. Slike celler er lokalisert i de fleste av kroppens organer.

Det oppdages ca. 1100 nye tilfeller per år i Norge. De aller fleste av disse sitter i mage-tarmsystemet eller i lungene. Det finnes grovt sett to hovedtyper, de rasktvoksende; nevroendokrin carcinomer og de langstomvoksende; nevreondokrine svulster. Vi behandler pasienter med langsomtvoksende typene, pasienter med hurtigvoksende former behandles og følges opp ved avdelinger for kreftbehandling,

Vår avdeling har vært interessert og engasjert i omsorg for pasienter med nevroendokrine svulster siden 1970-tallet. Disse pasientene har ofte følgesymptomer fra mage- og tarmsystemet som gjør at de ofte blir utredet ved indremedisinske avdelinger som vår. Etter hvert har vi øket vår kompetanse og vårt tilbud til denne pasientgruppen.

Med bakgrunn i denne kompetanse og kvaliteten på utredning, behandling og oppfølging av pasienter med nevroendokrine svulster ble vi i 2011 utnevnt til et «Center of excellence» av den Europeiske nevroendokrine tumororganisasjonen (ENETS).

Oppgaver:

  • Behandle, utrede og følge opp pasienter med nevroendokrine svulster
  • Spre kunnskap om nevroendokrine svulster
  • Forskning

Om oss

Senter for nevroendokrine svulster ligger under Seksjon for gastromedisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.

Kontakt: 

Kreftsykepleiere (kan nås i arbeidstiden mellom kl. 0900 og 1500) i ukedager.

Kjerstin Skrede Mordal - tlf.nr: 23 07 06 57/47 67 32 75
Vera Dahle - tlf.nr: 23 07 08 54/94 82 09 91

E-mail: net@ous-hf.no (ikke send sensitiv informasjon)

Faks: 23 07 06 70

Postadresse: Postboks 4950 Nydalen, 0425 Oslo

Besøksadresse: Rikshospitalet, Sognsvannsvein 20, 0372 Oslo

Ansatte:

Foto av Espen Thiis-Evensen

Foto: privat

Overlege dr. med, daglig leder av Senter for nevroendokrine svulster.
Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Har jobbet på Rikshospitalet med pasienter med nevroendokrin kreft siden 2000. Før dette arbeidet på sykehus i Skien, Porsgrunn, Kristiansand og Bodø. Også jobbet i allmennpraksis og som militærlege.  Er medlem av, og har tidligere ledet, Norsk nevroendokrin tumorgruppe. Er medlem av styret i Nordisk nevroendokrin tumorgruppe og er medlem av den den europeiske nevroendokrine tumorforeningen (ENETS)

Foto av Jon Sponheim

Foto: privat

Overlege PhD, ved Senter for nevroendokrine svulster. Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Tidligere arbeidet på sykehus i Hammerfest, Oslo og Bærum. Jobbet på Rikshospitalet med pasienter med nevroendokrin kreft siden 2011. Medlem av Norsk nevroendokrin tumorgruppe og den europeiske nevroendokrine tumorforeningen (ENETS).

Foto av Kjerstin Skrede Mordal

Foto: privat

Kreftsykepleier ved Senter for nevroendokrine svulster.
Klinisk spesialist i sykepleie og er videreutdannet innen organisasjon og ledelse, samt onkologi. Har arbeidet med pasienter med nevroendokrine svulster ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus siden 1993. Var med å starte tilbudet til NET-kreft pasienter ved Montebello-senteret i 1993 og deltok i arbeidet med å etablere pasientforeningen CarciNor. Er medlem og leder av Norsk Nevroendokrin Sykepleier Forum (NNSF) og er medlem av den den europeiske nevroendokrine tumorforeningen (ENETS).

Foto av Vera Dahle

Foto: privat

Kreftsykepleier ved Senter for nevroendokrine svulster.
Er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie, og i veiledning og coaching. Har jobbet med pasienter med nevroendokrine svulster ved Rikshospitalet fra 1999-2012. Jobbet med pasient og pårørende-opplæring (LMS) fra 2013-2019, og ved senteret for nevroendokrine svulster fra 2020 til d.d. Tidligere jobbet flere år ved Radiumhospitalet.

Foto av Tone Lise Åvitsland

Foto: privat

Overlege PhD ved senter for nevroendokrine svulster.
Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Tidligere jobbet på Bærum Sykehus. Jobbet på Rikshospitalet med nevroendokrin kreft siden mars 2019.​Sist oppdatert 02.01.2023