Livsutsikter ved nevroendokrine svulster

Livsutsiktene for pasienter med nevroendokrine svulster er generelt betydelig bedre enn for de fleste andre kreftsykdommer.

Det er imidlertid stor forskjell i aggressiviteten på svulster i samme organ fra pasient til pasient. Noen er så godartede at det knapt er målbar vekst fra år til år. En sjelden gang kan svulster utvikler seg så kjapt og svare så dårlig på behandling at de kan være dødelige få måneder etter at de oppdages.

Forløpet varierer også mellom pasienter med tilsynelatende samme undergruppe av nevroendokrin kreft med samme spredningsgrad uten av vi helt skjønner hvorfor det er slik. Vi har de siste årene fått en rekke nye behandlingsmuligheter som vi regner med vil påvirke livsutsiktene. Disse behandlingsmulighetene vil naturlig nok først slå ut i statistikken når det har gått en god del år. 

Dette betyr at den statistikk vi har i dag ikke passer for nye pasienter. Alt i alt gjør dette at det er meget vanskelig, og ikke særlig klokt, å prøve å anslå leveutsiktene for den enkelte pasient.

Sist oppdatert 08.09.2023