Årsak til nevroendokrine svulster

Årsaken er for de fleste tilfellene ukjent.

Foruten i få, meget sjeldne, arvelige tilfeller vet vi ikke hva som gjør at det utvikles en nevroendokrin svulst. Sannsynligvis er det for nevroendokrine svulster som for andre svulsttyper en kombinasjon av genetisk disposisjon (arv) og ytre påvirkninger (miljø). 

Vi vet at det kan være litt øket sjans for å utvikle denne krefttypen hos røykere.

Sist oppdatert 08.09.2023