Utredning av matallergi

Matallergi

God anamnese er det viktigste i matallregiutredningen, og mistanke om matallergi kan understøttes av blodprøver og prikktest, men må ofte bekreftes eller avkreftes gjennom matprovokasjon.

Brødskive med smilefjes i kaviar

Matprovokasjoner er den eneste metoden hvor vi med stor sikkerhet kan stille diagnosen matoverfølsomhet/matallergi, og er dermed regnet som gullstandard i matallergiutredningen.

Matprovokasjon er en legeforordning, og bør utføres av legespesialist med tilhørende medisinsk team med allergologisk kompetanse, og med klinisk erfaring i utredning av matallergi.

De regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet har, i samarbeid med Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS og brukerrepresentanter, utviklet en Praktisk veileder i håndtering av matallergi. Veilederen er ment å vær et praktisk verktøy for alle som håndterer pasienter med spørsmål om matallergi.

Versjon 2 Praktisk veileder i håndtering av matallergi 2022.pdf

Vi har en egen veileder med praktiske råd for håndteringen av mat til provokasjoner:

Matprovokasjoner - servering og håndtering av allergener Versjon 2, 2021.pdf

Håndtering av matallergi

Helsedirektoratet har gitt ut anbefalinger for hvordan matallergi bør håndteres i skoler og barnehager. Anbefalingene er gitt ut i samarbeid med fagmiljøet og brukerrepresentanter (Astma- og allergiforbundet).

Sist oppdatert 04.08.2023