Astma

Astma bronkiale er en heterogen sykdom, vanligvis kjennetegnet ved kronisk luftveisinflammasjon. Kliniske karakteristika er piping/hvesing, tetthet i brystet samt tungpust og hoste, som varierer i intensitet over tid, sammen med variabel ekspiratorisk luftstrømsbegrensning (fra Praktisk veileder i alvorlig astma hos voksne)

Det er utviklet gode internasjonale og nasjonale veiledere for håndtering av astma:

​Nasjonale veiledere voksne:​

​Internasjonale veiledere:​​

Sist oppdatert 21.02.2023