Allergivaksinasjon

Allergen immunterapi (AIT)

Allergen immunterapi er en medisinsk behandling som er brukt i over hundre år for å induesere toleranse hos allergiske pasienter.

​Allergen immunterapi (AIT) kalles også hyposensibilisering eller allergivaksinasjon.

Behandlingen gis som regelmessige doser av et spesifikt allergen, enten gjennom subkutane injeksjoner (SCIT) eller sublingual behandling (SLIT). Det forskes på andre administrasjonsformer, men det hører ikke hjemme i vanlig praksis.

Både allergisk rhinitt, astma og anafylaksi kan være indikasjoner for behandlingen. Behandlingen kan redusere allergisymptomer og medisinbruk, og forbedre livskvaliteten.

Det er god dokumentasjon på effekt, og veletablert behandling, for allergi mot veps, bie, pollen og midd. Andre allergener er tilgjengelige, men har foreløpig ikke like god dokumentasjon på effekt.

Prosedyrefilm allergen immunterapi:

Veileder i allergen immunterapi (AIT)

Veilederen er oppdatert i 2023 av Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i de fire helseregionene, og er publisert på Helsebibliotekets temaside om allergologi.

Praktisk veileder i allergen immunterapi
Dyp subkutan injeksjonsteknikk
Sist oppdatert 14.03.2022