Forskningsaktivitet tilknyttet RAAO HSØ

Forskning og forskningsnettverk

En av RAAOs oppgaver, er å bidra til økt kunnskap om de allergiske sykdommene, både gjennnom egen forskning og gjennom RAAOs tilknyttede ressursers bidrag i forskningsnettverk.

​Generelt forsknings- og kvalitetsregister med forskningsbiobank

RAAO har etablert et generelt forsknings- og kvalitetsregister for Astma-, allergi- og overfølsomhet, hvor alle henviste pasienter inviteres til å være med. Registeret har tilknyttet en forskningsbiobank, og samler inn biologisk materiale for utvalgte grupper. Registeret og biobanken er godkjent av Datatilsynet og Regional Etisk Komité.

Atopisk eksem

RAAOs hudlege og Allergolog, Teresa Løvold Berents, arbeider med standardisert behandlingsplan for atopisk eksem. Planen finner du under utredning/behandling - Atopisk eksem. 

 

Penicillinallergi

Diagnostic de-labeling of patients with false diagnosis of penicilling allergy: a tool for improving antimicrobial treatment and reducing antimicrobial resistance

Prosjektet henter data fra Generelt forsknings- og kvalitetsregister astma, allergi og overfølsomhet.

Penicilliner og de øvrige beta-laktam antibiotika tilhører våre mest brukte antibiotika. Mellom 10-15 % av alle pasienter angir at de er penicillinallergikere. Selv om penicillinallergi er en av våre vanligste legemiddelallergier, er det en betydelig overdiagnostisering av denne tilstaden, som har betydelige konsekvenser for den enkelte pasient og for utvikling av antibiotikaresistens.

I dette prosjektet blir pasienter som angir å være penicillinallegikere utredet for å bekrefte eller avkrefte diagnosen. Hovedmålet er å kartellegge forekomst av reel penicillinallergi og å utvikle gode diagnostiske verktøy for å kunnre gjøre dette. Kunnskap fra prosjektet vil brukes til å forbedre diagnostikken av penicillinallergi og utvikle retningslinjer for enhetlig utredning i Norge. Prosjektet analyserer nå data, og inkluderer ikke lenger pasienter.

ClinicalTrials.gov

Forskningsnettverk:

RAAO deltar i COST (European Cooperation in Science and Technology). COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk, "COST-aksjoner". RAAOs leder Eva Stylianou deltar i COST-aksjon CA18227 – The Core Outcome Measures for Food Allergy (COMFA). "The Core Outcome Measures for Food Allergy project is a multidisciplinary network involving all relevant stakeholders aiming to advance food allergy research and innovation by (a) defining the scope and applicability of food allergy Core Outcome sets; (b) developing Core Outcome sets and measurement tools for food allergy; (c) reaching a consensus on terminology and definitions of measurement properties for food allergy Core Outcomes"

Schoos AM, Bullens D, Chawes BL, Costa J, De Vlieger L, DunnGalvin A, Epstein MM, Garssen J, Hilger C, Knipping K, Kuehn A, Mijakoski D, Munblit D, Nekliudov NA, Ozdemir C, Patient K, Peroni D, Stoleski S, Stylianou E, Tukalj M, Verhoeckx K, Zidarn M, van de Veen W. Immunological Outcomes of Allergen-Specific Immunotherapy in Food Allergy.Front Immunol 2020;11():568598. Epub 2020 nov 3
PMID:33224138

 

 

Sist oppdatert 07.05.2024