Kompetanseområde Allergologi

Allergologiutdanning

I 2015 vedtok Legeforeningen å etablere Kompetanseområde Allergologi. RAAO har fortiden en utdanningsstilling for legespesialist som fordyper seg innen allergologi. Stillingen er et prosjek (engasjement) og skal evalueres høsten 2023.

​Allergologi er ikke en egen spesialistutdanning for leger, men et kompetanseområde som ferdige legespesialister kan fordype seg i. I løpet av utdanningsperioden skal legen tilegne seg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å utøve virksomhet som spesialist med godkjent kompetanse i allergologi, og med ansvar for pasienter med mistenkte allergiske sykdommer.
Dette ansvaret innebærer å:

  • Forstå allergologiens etiologi og epidemiologi, inkludert grunnleggende forståelse av patofysiologiske mekanismer
  • Ha kunnskap om alle typer allergiske sykdommer innen alle spesialiteter som deler kompetanseområdet
  • Forebygge, utrede, diagnostisere og behandle allergiske sykdommer
  • Ha et særlig ansvar for de med moderat til alvorlig allergisk sykdom, og pasienter med allergisk sykdom i flere organsystemer
  • Gi opplæring og veiledning til pasienten, og evt foresatte
  • Undervise og informere om allergologi til kolleger, andre helsearbeidere og allmennheten
  • Gi råd og veiledning om kliniske problemstillinger til kolleger i og utenfor sykehus
  • Delta i forskning og fagutvikling innen allergologi

Regler, søknadsskjema, sjekkliste på Legeforeningens nettsider​

Sist oppdatert 21.02.2023