RAAOS Referansegruppe/nettverksgruppe

Referansegruppe

Senterets referansegruppe har representanter fra alle aktuelle Helseforetak i regionen, Privatpraktiserende spesialister, kommunehelsetjenesten, Universitetet i Oslo, brukerorganisasjoner og aktuelle private sykehus som har avtale med Helse sør-øst.

Referansegruppens mandat:

  • Sikre at kompetansetjenesten blir en ressurs for alle sykehusområder i Helse Sør-Øst
  • Utvikle ideer om fagutvikling og forskningsprosjekter
  • Gi råd om formidlingsstrategier

Referansegruppen fungerer også som vår nettverksgruppe, og møtes 2 ganger i året.

Representanter:

Lovisenberg Diakonale sykehus: Ulrich Mack
Sykehuset Telemark: Cecilie Revhaug
Akershus universitetssykehus: Arshad Sultan
Sykehuset Innlandet: Elin Ørbeck Vallevik
Sykehuset i Vestfold: Lena Wighus Holtmon
Sykehuset Østfold: Jon Olav Hunderi
Vestre Viken: Mari Olaussen
Sørlandet Sykehus: Sverre Steinsvåg
Oslo universitetssykehus: Asle Medhus
Sykehusapotekene: Anett Selrod
Brukerrepresentanter: Helle Grøttum (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) og Anna Bistrup (Astma- og Allergiforbundet)
Representant for privatpraktiserende spesialister: Heidi Rolke
Representant fra Universitetet i Oslo: Ole Henning Skjønsberg
Representant fra kommunehelsetjenesten: Irene Teslo

Sist oppdatert 15.05.2023