Undersøker stimulering av vagusnerven og pusting på langvarig smerte

Smerteforsker Charles Paccione er nysgjerrig på hvordan meditasjon og holistiske tilnærminger kan integreres og undersøkes innenfor det medisinske faget.

Elin B. Øvrebø
Publisert 02.12.2019
Sist oppdatert 08.06.2023

En mann sitter på gulvet og mediterer.

Kan meditasjon dempe langvarig smerte? Smerteforsker Charles Paccione skal undersøke om dette er mulig. Illustrasjonsfoto: Most Photos

Amerikanske Charles Paccione er for tiden PhD-student i medisin ved Universitetet i Oslo og tilknyttet Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS). Her holder han på med spennende forskning på langvarig smerte sammen med sine veiledere Henrik Børsting Jacobsen, Audun Stubhaug og Leiv Arne Rosseland. Studien «Kropp versus maskin: Meditativ pusting eller vagusnervestimulering for behandling av kronisk utbredt smerte» undersøker effekten av meditativ pusting og stimulering av vagusnerven hos pasienter med kronisk utbredt smerte og fibromyalgi.

Innovativt klinisk studie

Langvarig smerte er et stort samfunnsproblem og vanskelig å behandle. 30 prosent av befolkningen i Norge sliter med smerter som ikke går over, noe som er hovedårsaken til langtidssykemeldinger og at mange ikke klarer å gå på skole.

Pacciones studie fokuserer på pasienter med kronisk utbredt smerte (CWP) og fibromyalgi. Dette er en form for utbredte smerter assosiert med betydelig emosjonelt ubehag (angst, sinne/frustrasjon, eller nedsatt stemningsleie) og funksjonsnedsettelse (forstyrrelser i daglige aktiviteter og sosialt liv). Meditativ pusting og vagusnervestimulering er innovative og trygge behandlingsformer, som i beste fall kan dempe angst, depresjon og smerte, og fremme positive følelser, helse og livskvalitet for en rekke ulike medisinske tilstander.

Paccione har brukt to år på å utvikle den ene behandlingen som kalles for Motivational Nondirective Resonance Breathing (MNRB). Behandlingen innebærer bruk av en ny teknologi, som Paccione har deltatt i utviklingen av sammen med Marcin Czub ved Universitetet i Wroclaw. Det teknologiske verktøyet måler nøyaktig hvor dypt og ofte brukeren puster.

Vil øke aktiviteten i vagusnerven

– MNRB er den første meditasjonsbehandlingen som lærer brukerne hvordan de mest effektivt kan behandle stress og smerte ved å meditere. De instrueres ved hjelp av en smarttelefon til å puste dypt for å lære å slappe av og slik håndtere smerten sin bedre. Jeg sammenligner denne behandlingen med en behandling kalt transcutaneous vagus nerve stimulation (tVNS). tVNS har allerede vist god effekt på stress, depresjon og migrenepasienter, forteller forskeren.

Bildet viser en mann som smiler.

Smerteforsker Charles PaccioneBegge behandlingene stimulerer til aktivitet i det som kalles for vagusnerven. Dette er hovednerven i det parasympatiske nervesystemet. Når denne nerven er aktiv, svarer kroppen med avslapning eller psykologisk velvære. Økt aktivitet i vagusnerven kan redusere symptomer på depresjon og angst.

For å vite mer om hvor aktiv vagusnerven er, måles hjerteratevariabiliteten til deltakerne, altså hvor ofte hjerterytmen deres endres.
– Min teori er at dersom vi klarer å stimulere til økt aktivitet i vagusnerven enten ved pusting (MNRB) eller mekanisk ved bruk av elektrisk strøm(tVNS), kan vi på en trygg og effektiv måte behandle kronisk utbredt smerte. Deltakerne kan gjøre begge behandlingene hjemme hos seg selv, bare 15 minutter om morgenen og 15 minutter om kvelden i 14 dager, sier Paccione.

Måler hjerterytmen med smarttelefon

Vanligvis bruker sykehus flere timer på å måle pasienters hjerterytme. Ved bruk av kameraet og blitsen på smarttelefonen tar denne målingen bare ett minutt i studien til Paccione. 
– Jeg bruker også et nytt spørreskjema som er oversatt til norsk for første gang, for å måle pasientenes forhold til åndelighet. Etter pasientene er ferdige med behandlingen, holder jeg en workshop med dem. Der blir de intervjuet, de får diskutert utviklingen av smerten og delta i kreative skriveøvelser, sier han.

Det er viktig å teste ut behandlingene på mange pasienter, slik at man kan være så sikker som mulig på om behandlingene gir effekt eller ikke. Målet til Paccione er å teste ut behandlingene på 112 pasienter. Vi trenger fortsatt flere deltakere til studien. Ønsker du å delta?

Les mer om studien og kriteriene for deltakelse her