Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling

Videreutdanning i smerte har en tverrprofesjonell forankring og tilnærming, og gir 30 studiepoeng på masternivå.

USN Campus Drammen
Universitetet i Sør-Øst Norge, campus Drammen. Foto: Universitetet i Sør-Øst Norge.

Videreutdanningen har fokus på akutte, postoperative, langvarig ikke-maligne og kreftrelaterte smertetilstander hos pasienter i alle aldersgrupper.

Studentene oppnår kompetanse i å kartlegge/diagnostisere smerte og utføre smertebehandling. De tilegner seg også kunnskap om og forståelse for tverrfaglig samarbeid i smertebehandling.

Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og kiropraktorer som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis. 

​​Hovedtemaer

 • Smerteteori
 • Nevroanatomi, nevrofysiologi og smertefysiologi
 • Kartlegging og klinisk diagnostisering av smerte
 • Behandlingsprinsipper
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Smertens psykososiale aspekter
 • Akutt smerte
 • Langvarig ikke-malign smerte
 • Nevropatisk smerte
 • Kreftrelatert smerte og palliasjon
 • Eldre og smerte
 • Barn og smerte
 • Organisering av smerteklinisk virksomhet​

Opp​bygging av studiet

 • Deltidsstudium over ett år
 • Fire ukesamlinger
 • To uker observasjonspraksis
 • 30 studiepoeng (kan brukes som fordypningsdel i masterløp)

Læringsaktiviteter​

Videreutdanningen legger opp til ulike læringsaktiviteter for å fremme læring og forståelse for smertebehandling og tverrprofesjonelt samarbeid: Ressursforelesninger, gruppesamarbeid, observasjonspraksis, tverrprofesjonelt seminar med leger i spesialisering i smertemedisin, workshop med pasientkasuistikker, og nettverksmøte med tidligere TViS studenter.​

Søk om opptak


Sist oppdatert 08.06.2023