Metodebok for langvarige smertetilstander

Her finner du lenke til ReKs sin Metodebok for langvarige smertetilstander. Metodeboken er en praktisk håndbok og ingen lærebok i smertemedisin. Den utvikles stadig. Boken finnes på nett, men kan også lastes ned på mobiltelefon via appen Metodebok (se nedenfor). Hvis du har appen lastet ned, kan du få pushvarsler ved endringer.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjon: Christopher Ekholdt

.

Her er en guide til hvordan man begynner å bruke Metodebok for langvarige smerter:

Powerpoint-fil 
PDF-fil

Ansvarlige for metodeboken​

Her er lenke til et tilbakemedlingsskjema om du har ønsker om temaer, forslag til endring eller lignende.


Regional kompetansetjeneste for smertebehandling er ansvarlig for metodeboken. Tilbakemeldinger og ønsker for senere versjoner er kjærkomne og kan sendes til en av følgende: 

Lars-Petter Granan (largra@ous-hf.no), ansvarlig lege for metodeboken.
Tone Marte Ljoså (tljosaa@ous-hf.no), leder for ReKs.
Christopher Ekholdt (chrekh@ous-hf.no), teknisk ansvarlig. 

Sist oppdatert 08.06.2023