ReKS regionale smertesamling

En årlig heldagskonferanse, som arrangeres av Regional kompetansetjeneste for smerte i Helse Sør-Øst.

Bilde av en konferanse
WikiCommons

Hensikten med smertesamlingen er å bygge kompetanse, og spre kunnskap om smerte og smertebehandling til klinikere og forskere. Regionsamlingen skal bidra til å styrke behandlingstilbudet til pasienter med akutte og langvarige smertetilstander.

Smertesamlingen er rettet mot alle som arbeider, klinisk eller akademisk, med smerte og smertebehandling.​

Regional Smertes​amling 2024

Torsdag 28. november, Oslo.

Planlagte temaer

  • Hva er smertebehandling i dag?
  • Fysikalsk behandling og langvarige smerter.
  • Hybridstudien (emosjonsfokusert eksponeringsterapi).
  • Opioidbehandling – opp og nedtrapping.
  • Akuttsmerteteam.
  • Medikamentoppfølging etter sykehusutskrivelse.
  • 4-dagers intervensjonen for langvarig smerte. 

Mer informasjon og påmeldingslenke her

 

2023 ble avholdt torsdag 7. desember.

09.00 – 09.10 Velkommen og informasjon

Kl. 09.10 – 09.30​ Smerteforskning – medikamentell behandling. 
Status cannabis, natriumkanalblokkere og ketamin.
Audun Stubhaug

​Kl. 09.30 – 10.00​ Klinisk smertebehandling.
Pasientforløp og utprøvende behandling. Lars-Petter Granan​Kl.

10.00 – 10.30​ Metodebok​. 
Christopher Ekholdt, Tone Marte Ljoså, Lars-Petter Granan​Kl.

Kl. 10.45 – 11.45​ SamvalgMed fokus på kommunikasjon og beslutningsprosesser. Pål Guldbrandsen

​Kl. 12.30 – 13.30 ​Fysisk aktivitet i smertebehandling.
Balanse i hverdagen, individuell tilpasning, positiv effekt og negative konsekvenser. Alexandra Hott, Randi Brendbekken

Kl. 13.45 – 14.25 Behandlingsoverganger fra spesialist- til primærhelsetjeneste.
En viktig del av pasientforløpet. Ellen Anita Fagerberg

​Kl. 14.25 – 14.45​Hvordan går det med smerteklinikkpasientene? 12 måneders data fra OUS smerteregister. Nadine Farnes

​Kl. 15.00 – 16.00Nettverket rundt smertepasienten. En biopsykoSOSIAL tilnærming med kasuistikker. Live Elisabeth Clausen Hoaas, Kenneth Lundgren, Eirik Jørgensen Sollie

Torsdag 8. desember kl 0830-1630, Store Auditorium, Rikshospitalet, Oslo. 
(Fredag 9. desember arrangeres Nasjonal samling for Nevropatiske smerter​, samme sted​).

Program Regional smertesamling 2022, 8. desember
​Kl. 0​8.30 – 09.00
Dørene åpner – kaffe og frukt
​Kl. 09.00 – 09.10
Velk​ommen og informasjon
Audun Stubhaug
​Kl. 09.10​ – 10.00
​Utprøvende behandling – gjeldende retningslinjer og klinisk praksis
Repeterte infusjoner, cannabis, antiepileptika, antidepressiva og metodebok for smertebehandling.
Audun Stubhaug og Lars-Petter Granan
​Kl. 10.00 – 10.30
​IASP global year of pain 2022 – Translasjon av smertekunnskap til klinisk praksis
Per Hansson
​Kl. 10.30 – 10.45
Kaffepause
​Kl. 10.45 – 11.45
Smertekartlegging: Muligheter og fallgruver
Alexandra Hott, Lars Jørgen Rygh
og Gunnvald Kvarstein.
​Kl. 11.45 – 12.30
Lunsj
​Kl. 12.30 – 13.00
OUS smerteregister – et overblikk og nye studier fra registeret Christopher Ekholdt, Henrik B. Jacobsen, Tone Marte Ljoså og Alice Munk
​Kl. 13.00 – 13.30

Psykologisk behandling – nytt tilbud prøves ut i nettverksstudie i HSØ Hybridstudien.
Silje Reme
​Kl. 13.30 – 13.45
Kaffepause
​Kl. 13.45 – 14.15
​Pasientforløp i smerteklinikker
Audun Stubhaug, Randi Brendbekken, Alexandra Hott
​Kl. 14.15 – 14.45
TENS – mechanisms and evidence-based effects
Mark Johnson​

Kl. 14.45 – 15.00​
Kaffepause
​Kl. 15.00 – 15.30

​TENS – har det en plass i klinisk praksis?
Jan Magnus Bjordal

​Kl. 15.30 – 16.00
Paneldebatt og plenumsdiskusjon Bruken av TENS i smertebehandling. Diskusjonen går på engelsk og norsk. Møteledere: Mette Bøymo Kaarbø, Reidun Hjelleflat
​Kl. 16.30 -
Mingling med tapas
Spiseriet Domus Medica

Last ned programmet og se informasjon om foreleserne ​her​​​

Påmelding: Meld deg på på her

Kostnad: 250 kr (dekker lunsj, kaffe og pausemat)​


Sted: Domus Medica, Lille auditorium.  Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo - kart

Last ned programmet som PDF

Kl. 08.30 – 09.00 Dørene åpner – kaffe og frukt

Kl. 09.00 – 09.10 Velkommen og informasjon v/Audun Stubhaug

Kl. 09.10 – 09.45 Akuttsmertebehandling ved innleggelse hos pasienter med langvarig opioidforbruk – nivå 1 prosedyre ved OUS.
Kari Sørensen, PhD stipendiat, spesialsykepleier og høgskolelektor, OUS/LDH. Kontakt: ksorense@ous-hf.no

Kl. 09.45 – 10.15 OUS metodebok for smertebehandling
Lars-Petter Granan, PhD, fysikalsk medisiner, OUS/ReKS

Kl. 10.15 – 10.30 Kaffepause

Kl. 10.30 – 11.00 Ett års erfaring med nyoppstartet smerteklinikk i Kristiansand
Alexandra Hott, PhD, fysikalskmedisiner, SSHF

Kl. 11.00 – 11.20 Nociplastisk smerte
Lars-Petter Granan, PhD, fysikalsk medisiner, OUS/ReKS. Presentasjon

Kl. 11.20 – 11.30 Ryggsmertewebinar 7. desember, 2021
Per Hansson, Professor, nevrolog, OUS/ReKS/NaKoNev. Presentasjon

Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj

Kl. 12.15 – 13.00 Mediamentoppfølging av polikliniske pasienter - med sykepleiere
Tone Marte Ljoså, PhD, smertesykepleier/førsteamanuensis, OUS/ReKS og Unni Halvorsen, MSc, spesialsykepleier, OUS. Presentasjon 1, presentasjon 2.

Kl. 13.00 – 13.15   Pause

Kl. 13.15 – 14.00 Inflammasjon og langvarig smerte – betydning for behandlingstilnærming?                     
Torsten Gordh, professor emeritus, Uppsala Universitet

Kl. 14.00 – 14.45 Inflammasjon og langvarig smerte – panel og plenumsdiskusjon
Audun Stubhaug, professor, anestesiolog, OUS/UiO. Torsten Gordh, professor emeritus, Uppsala Universitet. Per Hansson, Professor, nevrolog OUS/ReKS/NaKoNev.

Kl. 14.45 – 15.00 Kaffepause

Kl. 15.00 – 15.45 Smertebehandling i gruppe – med erfaringer fra MUST-studien
Liv Forberg, MSc, psykomotorisk fysioterapeut, OUS. Sabina Tunte, PhD, nevrolog, OUS. Presentasjon

Kl. 15.45 – 16.15 Pakkeforløp i smertebehandling – status og plenumsdiskusjon
Audun Stubhaug, professor, anestesiolog, OUS/UiO. Presentasjon.

Kl. 16.15 - 16.30 Forskningsformidling før mingling v/Audun Stubhaug

 Kl. 16.15 - Mingling med tapas i kantinen: Medica Spiseri (for påmeldte)


 

Torsdag 28. november

08:30 – 09:00 Dørene åpner – kaffe og frukt

09:00 – 09:05 Velkommen og informasjon - Audun Stubhaug og ReKS

09:05 – 09:30 Highlights fra EFIC- Audun Stubhaug, anestesilege og professor, OUS/UiO

09:30 – 10:00 Nytt fra IASP: Nociplastisk smerte og ny definisjon av smerte - Lars-Petter Granan, overlege og førsteamanuensis, OUS/ReKS/USN

10:00 –10:30 Kapasitet ved smerteklinikkene og prioritering av pasienter – med diskusjon - Audun Stubhaug

10:30 – 10:45 Kaffepause

10:45 - 11:15 Smertekompetanse – tverrprofesjonell videreutdanning og master.pdf

Tone Marte Ljoså, smertesykepleier og førsteamanuensis OUS/ReKS/USN


11:15 - 12:00 OUS smerteregister (OPR).pptx

Christopher Ekholt, spesialsykepleier og daglig leder OPR, OUS/ReKS
Lars-Petter Granan

12:00 – 13:00 Lunsj

 

13:00 -13:30 Hypnose som smertelindring_ReKS 19_nettvennlig.pdf

Silje Reme, psykologspesialist og professor, OUS/ReKS/UiO

13:30 – 14:30 Inflammasjon og smerte - Leiv Arne Rosseland, anestesilege/forskningsleder og professor, OUS/UiO

14:30 – 14:45 Kaffepause

14:45 – 15:45 Personlighetsforstyrrelser og betydning for somatikken 

 Theresa Wilberg, overlege/spesialist i psykiatri og professor, OUS/UiO

15:45 – 16:00 Oppsummering og avslutning

16:00 - Pizza med mingling og forskningsformidling


 

 

Fredag 29. november
08:30 – 09:00 Dørene åpner – kaffe og frukt

09:00 – 09:10 Velkommen og informasjon - Audun Stubhaug og ReKS

09:10 – 09:50 Smerte hos eldre - trender i tiden.pdf

Reidun Sandvik, førsteamanuensis, UiB

10:00 – 10:45 Generell smertevurdering hos eldre.pdf

Reidun Sandvik, førsteamanuensis, UiB

10:45 – 11:00 Kaffepause

11:00 - 12:00 Smertevurdering ved demens.pdf

Reidun Sandvik, førsteamanuensis, UiB

12:00 – 12:45 Lunsj

12:45 – 14:15 • Smerte hos eldre er vanlig og vanskelig – lærerike pasienthistorier


Harald Breivik, anestesilege og professor emeritus, OUS/UiO


Medikamentoppfølging hos eldre


Tone Marte Ljoså, smertesykepleier og førsteamanuensis OUS/ReKS/USN

Fysikalsk behandling av smerte hos eldre.pdf

Nina Østerås, fysioterapeut og førsteamanuensis, UiO/NKKR

14:30 – 15:00 Sentral nevropatisk smerte etter hjerneslag 

Per Hansson, nevrolog/overlege og professor, OUS

15:00 – 15:30 Sårsmerte – et glemt symptom? 

Lena Leren, PhD stipendiat og sykepleier, USN - Tone Marte Ljoså

15:30 - Oppsummering og avslutning

 

Del I - Hvilken forklaringsmodell bør gjelde i dagens smertebehandling?

08:30-09:00 Registrering og kaffe

09:00-09:15 Velkommen og praktisk informasjon v/Audun Stubhaug, leder i ReKS og avdelingsleder OUS

09:15-10:00 En overordnet forklaringsmodell for smerte v/Henrik B. Jacobsen, PhD og psykolog

10:00-10:45 Forklaringsmodeller for smerte – hva er status? v/Lars Petter Granan, PhD og fysikalsk medisiner

10:45-11:00 Pause med kaffe/te

11:00-11:20 Diskusjon: Hvilken forklaringsmodell bør gjelde i dagens smertebehandling? Ledet av Audun Stubhaug

11:20-12:00 Ikke-medikamentelle behandlingsstrategier: Tverrfaglig gruppebehandlingsmodell ved OUS Avdeling for smertebehandling v/Endre Hafstad (psykolog), Mette Bøymo Kaarbø (fysioterapeut) og Sissel Kristina Jarmund (sykepleier)

12:00-12:45 Lunsj

Del II - Smerte og minoritetshelse: Betydning for klinisk praksis

12:45-13:30 Smerte i et kulturelt perspektiv v/Berit Austveg, samfunnsmedisiner

13:30-14:00 Vurdering og kartlegging av smerter hos etniske minoritetspasienter, v/Lise-Merete Alpers,PhD og sykepleier

14:00-14:15 Pause med kaffe/te

14:15-15:00 Farmakogenetikk: Legemidler og etniske variasjoner v/farmakolog Espen Molden

15:00-15:30 Debatt: Smerte, forklaringsmodeller og minoritetshelse. Debattleder: Silje E. Reme, professor i psykologi. Debattpanel: Espen Molden, Lise-Merete Alpers, Berit Austveg og Audun Stubhaug.

15:30 Avslutning v/Audun Stubhaug
Sist oppdatert 27.06.2024