Om ReKS

Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) jobber med å spre tverrfaglig kompetanse om smerte og smertebehandling til annet helsespersonell, pasienter og pårørende. Slik bidrar vi til å sikre kvaliteten på smertebehandling til pasienter i helseregion Sør-Øst.

Utsikt over Oslo og Akershus Festning
Illustrasjonsfoto: MostPhotos.com

​Kompetansetjenesten bygger kompetanse og sprer kunnskap om smerte og smertebehandling til helsepersonell, pasienter, pårørende og den øvrige allmennheten.

Historie

Regional kompetansetjeneste for smerte ble etablert i 2014, og er organisert under Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus.

Målsetting

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kunnskap og kompetanse om smerte og smertebehandling gjennom:

  • Å etablere og drive et organisert kompetansenettverk innenfor smertebehandling.
  • Å tilby tverrfaglige kurs, konferanser og utdanning innen smertebehandling.
  • Å etablere kvalitetsregistre for smertebehandling og publisere resultater fra innsamlet informasjon.
  • Å igangsette og drive fag- og forskningsprosjekter relatert til smertebehandling ved egen avdeling og i samarbeid med eksterne instanser.
  • Å tilby veiledning for gjennomføring av fag- og forskningsprosjekter relatert til smertebehandling ved andre smerteavdelinger i regionen.

Kompetanse

De ansatte ved ReKS har alle ulike fagbakgrunner og spesialiseringsområder, som anestesi, nevrologi, fysikalskmedisin, psykologi og sykepleie. De ansatte har forsknings- og pedagogisk kompetanse, og erfaring med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Regional kompetansetjeneste for smerte ledes av Tone Marte Ljoså.

Sist oppdatert 28.02.2021