Les årets første nummer av Scandinavian Journal of Pain

Det er særlig verdt å merke seg to redaksjonelle artikler fra smertemiljøet ved Oslo universitetssykehus.

Publisert 28.02.2019
Sist oppdatert 12.02.2021

Illustrasjonsbilde fra Most photos

Illustrasjonsbilde fra Most photos

Den første artikkelen handler om FABQ (The fear avoidance belief questionnaire) og er skrevet av professor Jens Ivar Brox ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Dette spørreskjemaet måler smertepasienters frykt for å bevege seg. Dette er ofte et problem for pasienter med vond rygg. For disse pasientene kjennes det litt mer vondt ut når de reiser seg fra sengen eller stolen, noe som gjør at pasientene blir redde for å ødelegge den vonde ryggen dersom de beveger seg. Dermed stivner de til og stive ryggmuskler blir mer vonde. Derfor er det viktig at behandlerne får pasientene til å forstå at det er viktig at de beveger på seg og at bevegelsen vil gjøre at de vil bli bedre raskere. Det er derfor det er viktig å måle hvor mye FAB (fearavoidance beliefs) slike smertepasienter har.

Den andre artikkelen er signert av professor Vesa Kontinen i Helsinki og professor emeritus Harald Breivik ved Avdeling for smertebehandling (OUS). Artikkelen peker på en viktig artikkel fra Tony Yaksh sin berømte forskningsgruppe i USA. For 43 år siden var Tony Yaksh den første som viste overbevisende at morfin virker sterkt smertestillende når det blir plassert inn i ryggmarg-væsken (cerebro-spinal væsken), slik at morfin binder seg til opioid-reseptorer i ryggmargens bakhorn. Dette har etter hvert ført til at epidural-analgesi for sterke smerter etter skader/kirurgi og under en fødsel er langt mer effektiv og gir mindre bivirkninger ved at vi kan bruke en liten dose lokalanestesi, som lidokain eller bupivakain, sammen med en liten dose morfin eller fentanyl. Svært sterke smerter i en langtkommen kreft-sykdom, som ikke er mulig å lindre på annet vis, kan lindres med en slik blanding satt direkte inn i spinalvæsken gjennom et tynt kateter. Denne oppdagelsen var et særdeles viktig fremskritt i medisin. Tony Yaksh sin gruppe, som omtales i det nye nummeret av Scandinavian Journal of Pain, brukte den samme teknikken som for 43 år siden i en studie av små opioid-peptider som binder seg til opioid-reseptorer i ryggmargen. De kan gi like effektiv smertelindring som morfin, men har mindre bivirkninger. Denne studien er en kartleggingstudie på rotter av disse nye, interessante, og potensielt viktige opioid-reseptor agonister, som vi håper at med tiden også vil kunne brukes på våre pasienter.

Hjemmesiden til The Scandinavian Journal of Pain er https://www.degruyter.com/view/j/sjpain. Alle medlemmer i Norsk Smerteforening  (NOSF) og alle medlemmer i  Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP) får tilgang til Scandinavian Journal of Pain, finansiert av medlemsavgiften. Tidsskriftet finnes også på universitetsbiblioteket i Oslo.