Elektronisk undervisning

Elektronisk undervisning, informasjonsfilmer om smertebehandling og andre smertetemaer.

Bilde av personer på en videokonferanse
Illustrasjonsfote: OUS

​​​Elektronisk undervisning – nevro​​patiske smerter – identifisering og diagnostisering

Per Hansson, nevrolog og smertespesialist underviser om hvordan man identifiserer og diagnostiserer nevropatisk smerte.

Referanseliste Nevropatisk smerte: 
  • Cruccu G, Finnerup NB, Jensen TS, Scholz J, Sindou M, Svensson P, Treede RD, Zakrzewska JM, Numikko T. Trigeminal Neuralgia: New classificaFon and diagnosFc grading for pracFce and research. Neurology. 2016, 12-87(12): 220-8. Hentet fra hTps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27306631/?​from_term=Crucco+G+and+2016&from_exact_term=cruccu+g+and+2016&from_pos=2
  • Finnerup NB, Haroutounian S, Kamerman P, Baron R, BenneT DL, Bouhassira D, Cruccu G, Freeman R, Hansson ​P, Nurmikko T, Raja SN, Rice AS, Serra J, Smith BH, Treede RD, Jensen TS. Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical pracFce. Pain. 2016;157(8):1588-606. DOI-nummer: 10.1097/j.pain.0000000000000492. Hentet fra hTps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arFcles/PMC4949003/
  • Hansson P. (1994). PossibiliFes and potenFal pihalls of combinded bedside and quanFtaFve somatosensory analysis in pain paFents. I J Boivie, P Hansson, U Lindhold. Touch, Temperature, and pain in Health and Disease. Mechanisms and Assessments, Progress in Pain Research and Management. Seatle: IASP Press. 
  • Hansson P, Lindblom U. Assessment of somatosensory dysfuncFon in neuropathiv pain. Pain Digest. 1993, 3: 36-42. 
  • InternaFonal AssociaFon for the Study of Pain [InterneT]. Hentet 2020-04-30. Hentet fra 
  • hTps://www.iasp-pain.org/EducaFon/Content.aspx?ItemNumber=1698
  • Themistocleous AC, Ramirez JD, Serra J, BenneT DL. The clinical approach to small fibre 
  • neuropathy and painful channelopathy. Pract Neurol, 2014, 14(6): 368-79. Hentet fra hTps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24778270/?from_term=Themistocleous+and+2014&from_pos=3

Elektronisk undervisning – behandling av nevr​​​opatiske smerter

Her er ressurser aktuelle for behandling av nevropatiske smerter.

Ved Bård Lundeland, overlege, ph.d., Avdeling for Smertebehandling på OUS.
Bård Lundeland gir en kort gjennomgang av farmakologisk behandling for nevropatiske smerter hos voksne.

Bård Lundeland (PhD, overlege) ved Avdeling for smertebehandling, OUS, beskriver ulike nevrostimuleringsteknikker mot nevropatiske smerter.
Temaer som tas opp: TENS, ryggmargsstimulering (SCS), dorsalrotganglion (DRG)-stimulering, motorcortex stimulering.
Videoen er rettet mot helsepersonell.​​​​

Disse foredragene er rettet mot helsepersonell som er interessert i – eller bruker –kapsaicinplaster i smertebehandling. Undervisningen gir en kort introduksjon til kapsaicin, samt flere presentasjoner med demonstreringsvideoer for hvordan man forbereder og gjennomfører behandling med kapsaicinplaster.
​Oversikt over kapsaicin-plaster av Dr Gunnvald Kvarstein, overlege og anestesiolog, Avdeling for smertebehandling, OUS. Professor UiT.

Eldre og smerte

​Disse foredragene er rettet mot helse-personell som er interessert i-, jobber med- og behandler smerte hos eldre personer.
Undervisningen tar blant annet for seg vurdering, diagnostisering og behandling av smerte hos eldre.
En rekke lærerike pasientkasuistikker viser hvilke feil man fort kan gjøre, og gir gode tips til hvordan rette opp feilene og gi bedre smertelindring.​
Sist oppdatert 08.06.2023