Elektronisk undervisning - Behandling av nevropatiske smerter

På denne siden finnes ressurser aktuelle for behandling av nevropatiske smerter.

Bilde av Bård Lundeland

Bård Lundeland, overlege, PhD, Avdeling for Smertebehandling, OUS

Bård Lundeland gir en kort gjennomgang av farmakologisk behandling for nevropatiske smerter hos voksne. 

 

Bård Lundeland (PhD, overlege) ved Avdeling for smertebehandling, OUS, beskriver ulike nevrostimuleringsteknikker mot nevropatiske smerter.

Temaer som tas opp: TENS, ryggmargsstimulering (SCS), dorsalrotganglion (DRG)-stimulering, motorcortex stimulering.

Videoen er rettet mot helsepersonell.​
 


Disse foredragene er rettet mot helsepersonell som er interessert i - eller bruker - kapsaicinplaster i smertebehandling. Undervisningen gir en kort introduksjon til kapsaicin, samt flere presentasjoner med demonstreringsvideoer for hvordan man forbereder og gjennomfører behandling med kapsaicinplaster.

Oversikt over kapsaicin-plaster av Dr Gunnvald Kvarstein, overlege og anestesiolog, Avdeling for smertebehandling, OUS. Professor UiT.

 


 

Sist oppdatert 18.01.2022