Aktuelle kurs og konferanser

På grunn av corona er de fleste kurs og konferanser avlyst. ReKs arrangerer webinarer.

Se her for oversikt over planlagte webinarer

Avdeling for smertebehandling og Regional Kompetansetjeneste for smerte (Oslo Universitetssykehus) inviterer alle smerteklinikker og avtalespesialister i Helse Sør-Øst (HSØ) til et samarbeidsmøte.

•Dato: Fredag 8. januar, 2021
•Tid: Klokken 10.00 – 15.30
•Sted: Oslo (store auditorium Rikshospitalet) eventuelt Zoom

Hensikten med møtet er å bli bedre kjent og fremme samarbeid mellom klinikker når det kommer til henvisning, utredning og behandling av pasienter med smerte i regionen.

Under møtet vil det presenteres og diskuteres blant annet henvisningsrutiner til regional, lokale og private smerteklinikker i HSØ. Dialogen vil gå rundt å avdekke hvilke pasienter som tas imot, hvilke tilbud om utredning og behandling av smerte som eksisterer, og hvordan samarbeid mellom smerteklinikkene kan fremmes.

Foreløpig agenda:
•Presentasjon av spørreundersøkelse (sendt ut i forkant av møtet)
•Behandling av henvisninger og samarbeidsmodeller
•Roller og forventninger til Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS)
•Smerteregister: Informasjon og diskusjon
•Pakkeforløp smerte
•Hvilke smertebehandlinger skal tilbys, og hvor?

Program for møtet kommer

Presentasjoner legges ut i etterkant av møtet

Det er planlagt fysisk oppmøte dersom Covid-19 situasjonen tillater det. Smittevern er tatt hensyn til: Auditoriet har plass til 80 personer, og det er derfor en begrensning på 2-4 deltakere fra hver smerteklinikk. Møtet blir holdt delvis eller helt digitalt dersom smittesituasjonen begrenser eller ikke tillater fysisk oppmøte.


  • Kan infantile spasmer være symptom på tuberøs sklerose?

    For 21 år siden fikk Gina en liten datter. Sønnen på tre og et halvt år var blitt storebror og den første tiden var veldig koselig. Malin var akkurat slik som alle andre babyer, men da hun var rundt seks uker la de merke til litt rare vridninger i hodet og små ristninger ut i armen. Tuberøs sklerose er en genetisk multisystem sykdom som fører til vekst av godartede svulster i mange organer på ulikt tidspunkt i livet.

  • Vurdering av rett og frist i TSB

    Lær mer om temaet

  • Informasjon for pasienter ved reiser fra Glåmdalsregionen

    Fra 1. mars 2024 blir det endringer i praksis for reiser på medisinsk grunnlag for pasienter som reiser fra kommunene Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger. Bakgrunnen er at OUS ikke kom til enighet med leverandør om nye avtaler i de berørte områdene.

Sist oppdatert 21.12.2020