En mann som står på en stein med en pinne i hånden

Vi bygger kompetanse og sprer kunnskap om smerte og smertebehandling til helsepersonell, pasienter, pårørende og den øvrige allmennheten.

Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS)

Vi informerer om kurs og konferanser, og sprer kunnskap om utredning, diagnostisering og behandling av ulike smertetilstander.

Kontakt oss

På denne siden finner du innhold om forskning gjort i forbindelse med ReKs, nyheter knyttet til prosjekter om langvarig smerte, samt oversikte over aktuell undervisning og kurs/utdanninger. Bruk punktene nedenfor for å navigere deg til ønsket innhold

Nyhetsbrev illustrasjon selvlaget OUS Smerte.png

Avdeling for smertebehandling, Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) og Nasjonal kompetansetjeneste for smerte (NaKoNev) sender ut nyhetsbrev inntil 12 ganger årlig. ​Nyhetsbrevene er rettet mot helsepersonell, privatpersoner, pasienter og pårørende.

I tråd med EUs nye personvernregler trenger vi ditt samtykke for å kunne sende ut nyhetsbrev. Klikk på li​nken under for å avgi samtykke og oppgi din e-postadresse (Her kan du lese nyhetsbrevets personvernerklæring).

 Påmelding for privatpersoner, pasienter og pårørende
Påmelding for helsepersonell

Har du spørsmål kan du kontakte kommunikasjonsansvarlige Tone Marte Ljoså eller Christopher Ekholdt.​

Metodebok for langvarige smerter

 • Illustrasjonsbilde
  Metodebok for langvarige smertetilstander

  Her finner du siste versjon av Metodebok for langvarige smertetilstander. Første versjon av metodeboken retter seg først og fremst mot leger som møter pasienter med langvarige smertetilstander i første- og andrelinjetjenesten.

Aktuelt fra ReKS

 • Sjøkart
  4. september 2023
  Klinisk emnekurs i smerte for leger i primærhelsetjenesten.

  Smerteklinikken ved Sykehuset Telemark tilbyr denne høsten et klinisk emnekurs for leger i primærhelsetjenesten. Målet med kurset er å øke kompetanse og samhandling innen smertebehandling regionalt.

 • Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
  14. juni 2023
  Opioider i smertebehandling – er sykepleieveiledet medikamentoppfølging nyttig

  Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus utviklet i 2014 et program for sykepleierveiledet medikamentoppfølging for pasienter som justerer smertestillende medisiner. En feasibility og pilotstudie av programmet viser at med...

 • Illustrasjon av en mann som snakker med en person som kan være en psykolog
  14. juni 2023
  Kartlegging av alvorlige livshendelser hos pasienter med langvarige smertetilstander

  Mange pasienter med langvarige smerter har opplevd en eller flere alvorlige hendelser i løpet av livet. Hos noen kan følgene av disse hendelsene påvirke smertetilstanden. Kjennskap til pasientenes alvorlige livshendelser kan dermed bidra ti...

Kurs og utdanning

 • En mann som bruker en datamaskin
  Kurs og webinarer

  ReKS arrangerer kurs og webinarer for å spre kunnskap og kompetanse om smerte til helsepersonell.

 • Bilde av personer på en videokonferanse
  Elektronisk undervisning

  Her ligger elektronisk undervisning, informasjonsfilmer om smertebehandling og andre smertetemaer.

 • Bilde av en konferanse
  ReKS regionale smertesamling

  Regional smertesamling er en årlig heldagskonferanse, som arrangeres av Regional kompetansetjeneste for smerte i Helse Sør-Øst.

Fremtidige kurs

 • Tverrprofesjonell samhandling i smertebehandling
  Målet med kurset er å øke kompetanse i samhandling mellom ulike profesjoner som jobber med pasienter med smerte. Målgruppe: leger i kompetanseområde i smertemedisin, leger med spesialisering i allmennmedisin, fysioterapeuter og sykepleiere i smerte videreutdanning.
  Tverrprofesjonell samhandling i smertebehandling
  8.
  februar
  2024
  2 dager

Fag og forskning

 • Illustrasjonsbilde
  Metodebok for langvarige smertetilstander

  Her finner du siste versjon av Metodebok for langvarige smertetilstander. Første versjon av metodeboken retter seg først og fremst mot leger som møter pasienter med langvarige smertetilstander i første- og andrelinjetjenesten.

 • Elektronisk kartlegging – OUS Smerteregister

  Registeret samler inn data om alle pasienter som utredes, diagnostiseres og eventuelt behandles for ulike langvarige smerter.

 • Nyttige nettsteder for ReKS

  Smerte og smertebehandling er spennende å lære mer om! Vi har laget en oversikt over hvilke nettsteder som kan være verdt å sjekke ut, enten du er helsepersonell, pasient, pårørende eller bare nysgjerrig på smerte.

Om ReKS

 • Årsrapporter

  Regional Kompetansetjeneste for Smerte (ReKS) sender inn årsrapporter over aktiviteter til Helsedirektoratet.

 • ReKS i media og fagskrifter

  Smerte og smertebehandling er temaer som engasjerer både publikum og fagfolk. Her samler vi lenker til publiserte nyhetssaker og kronikker vi har bidratt til.

 • Om ReKS

  ReKS jobber med å spre tverrfaglig kompetanse om smerte og smertebehandling til annet helsespersonell, pasienter og pårørende. Slik bidrar vi til å sikre kvaliteten på smertebehandling til pasienter i helseregion Sør-Øst.

Sist oppdatert 28.06.2023