Våre ansatte

Ansatte på Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) har en tverrfaglig sammensatt gruppe ansatte. Forskere og stipendiater er tilknyttet European Palliative Care Research Centre (PRC).

Photo

Alen Brkic

Postdoc

alebrk@ous-hf.no

Alen er lege, har master i folkehelsevitenskap, bachelor i multimedieteknologi og design, og er tilknyttet PRC og KLB som postdoc i prosjektene MyPath og EUonQoL​

Amaia Urrizola Martinez

Postdoc

amaurr@ous-hf.no

Amaia er tilknyttet PRC som postdoktor i de europeiske forskningsprosjektene MyPath og JANE. Hun er lege, spesialist i onkologi, og har en doktorgrad i medisinsk utdanning fra Universidad de Navarra, Spania.

Ane Steen Nøding

Fagutviklingssykepleier

anenoe@ous-hf.no 23 02 66 84

Ane er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie. Hun har fullført en mastergrad i klinisk forskning og fagutvikling ved OsloMet, og skrev sin masteroppgave om livskvalitet hos langtidsoverlevere etter Hogkin lymfom. 

Photo

Asta er klinisk ernæringsfysiolog og PhD, og er ansatt ved KLB i 50% som forsker. Forskningen er relatert ernæringsproblemer ved kreft, underernæring og kakeksi. Hun er også ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og underviser i ernæringsrelaterte fag.

Asta har klinisk erfaring fra Radiumhospitalet (1988-1991) og Seksjon lindrende behandling, St Olavs Hospital (1994-1995). Hun disputerte i 2002 med avhandlingen "Fett- og laktoseredusert kost som profylaktisk behandling av stråleindusert diaré under strålebehandling mot bekkenet".

Publikasjoner registrert i Cristin (Current Research InformationSysTem in Norway).

Astrid Telhaug Karlsson

Astrid Telhaug Karlsson

Stipendiat

UXASAR@ous-hf.no 23 02 68 15

Astrid er lege, spesialist i onkologi, og har jobbet ved Kreftsenteret på Ullevål siden 2005.

Astrid er tilknyttet PRC som stipendiat i et forskningsprosjekt på pasienter med hjernemetastaser.

Caroline Steen Abrahamsen

Caroline Steen Abrahamsen

Sosionom

carabr@ous.hf.no 23 02 66 82

Caroline er ansatt som sosionom ved KLB, hvorav 20% i klinisk virksomhet på SLB, Ullevål. Hun har fullført en mastergrad i Empowerment og helsefremmende arbeid via OsloMet, og skrev sin masteroppgave om kronisk sykdom, mestring og tverrfaglig samarbeid.

Caroline har sin arbeidsbakgrunn fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hun arbeider blant annet med undervisning og fagutvikling. Caroline har hovedansvar for kompetansenettverket for sosionomer i Helseregion Sør-Øst. Kompetansenettverket tilrettelegger for samhandling og kompetanseheving innenfor sosialt arbeid og lindrende behandling.

Eline Kjørsvik Steen

Stipendiat

elkjst@ous-hf.no

Eline har vært lege i spesialisering ved AKB siden 2020. Hun var ferdig utdannet lege fra UiO  2017 og har en bachelor i ernæring fra UiO 2011

Elin skal jobbe 50% som stipendiat i MyPath.

Elias

Elias David Lundereng

Kreftsykepleier, PhD-stipendiat

daellu@ous-hf.no 23 02 77 62

Elias er ansatt som 50 % PhD-stipendiat ved KLB og ved European Palliative Care Research Centre. Han arbeider klinisk i 50 % ved seksjon for lindrende behandling, i palliativt team, lindrende poliklinikk og lindrende sengepost. 
Elias har Master i klinisk forskning og fagutvikling fra OsloMet, og har forsket på samhandling og bruk av velferdsteknologi i palliasjon. Elias er tilknyttet PRC via det europeiske forskningsprosjektet MyPath.

Guro

Guro Lindviksmoen Astrup

Forsker

gurol@ous-hf.no

Guro er forsker ved KLB og European Palliative Care Research Centre. Hun har arbeidet i Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, siden 2006, og har delt stilling som forsker og sykepleier ved poliklinikken.

Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis, master i helsefagvitenskap og ph.d. som omhandlet symptomer og livskvalitet hos pasienter med hode/halskreft fra Universitetet i Oslo. Hun deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.​

Hanne

Hanne Stensheim​

Overlege

haste@ous-hf.no

Hanne er lege og har i flere år arbeidet klinisk ved avdeling for kreftbehandling ved OUS, men har også hatt flere perioder med forskning. Hun har en PhD innen kreftepidemiologi fra Universitet i Oslo. 
​Nå har hun har en delt stilling der hun jobber klinisk ved Seksjon for lindrende behandling, og som forsker tilknyttet KLB/PRC. Hun forsker blant annet på forekomst av depresjon hos kreftpasienter med metastatisk sykdom. ​​

Kritsin

Kristin Solheim Hustad - permisjon

Forsker

solhkr@ous-hf.no

Kristin er ansatt som forsker ved KLB, hvor hun blant annet er tilknyttet det europeiske forskningsprosjektet MyPath. 

Kristin er utdannet klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har sin arbeidsbakgrunn i hovedsak fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun har jobbet på Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus, samt et kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Hun har også jobbet kommunalt med kompetansehevingsprosjekt i Oslo kommune.

En person med kort hår

Line Foss

Rådgiver

foslin@ous-hf.no

Line er tilknyttet de europeiske forskningsprosjektene EUonQoL og JANE ved KLB og PRC. Line har master i sosiologi og PhD i arbeidsmedisinsk epidemiologi fra UiO. Hun har jobbet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og forsket på arbeidsmiljø og helse med fokus på arbeidsrelatert langtidssykefravær. Line har også erfaring fra folkehelsefeltet, blant annet som prosjektleder for en nasjonal folkehelsesatsning mot kommuner og fylkeskommuner i Kommunesektorens organisasjon (KS).

En kvinne som smiler til kameraet

Lisa Heide Koteng

Klinisk ernæringsfysiolog

likote@ous-hf.no

 

Lisa er ansatt som klinisk ernæringsfysiolog ved KLB, hvor hun blant annet er tilknyttet det europeiske forskningsprosjektet MyPath.

Lisa har master i klinisk ernæring og er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven var en kvalitativ studie om onkologers vurdering og bruk av underernæringsdiagnoser ved kreftavdelinger i norske sykehus. Lisa har klinisk erfaring fra Barne- og Ungdomsklinikken ved Rikshospitalet.

En person som smiler for kameraet

Madeleine Lamkin Solberg

Konsulent

malaso@ous-hf.no 23026684

Madeleine er ansatt som konsulent ved KLB. Hun har en bachelor i historie fra Aberystwyth University og er også utdannet medisinsk sekretær. Hun har i hovedssak arbeidsbakgrunn fra spesialisthelsetjenesten og har tidligere jobbet ved OUS på poliklinikk, sengepost og i stab.

Marianne Jensen Hjermstad

Marianne Jensen Hjermstad

Seniorforsker

mariajhj@medisin.uio.no 23 02 68 28

Marianne er forsker ved KLB og ved European Palliative Care Research Centre, Institutt for klinisk medisin ved UiO

Hun er offentlig godkjent sykepleier med Master of Public Health, Johns Hopkins University, USA. Dr. philos. fra Universitetet i Oslo. Marianne underviser på master og PhD-kurs og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Nina Aass

Nina Aass

Seksjonsleder ved SLB og Professor i palliativ medisin

naa@ous-hf.no 23 02 76 29

Nina er seksjonsleder ved Seksjon for lindrende behandling (SLB) og professor i palliativ medisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Hun er lege med spesialitet i onkologi og er godkjent i kompetanseområde palliativ medisin. Dr. med. fra Universitetet i Oslo.

Nina leder SLB og sitter i ledergruppen i Avdeling for kreftbehandling. Hun underviser på grunn-, videre-og etterutdanning og deltar i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Olav

Olav Dajani

Forsker/Overlege

uxolaj@ous-hf.no

Olav er onkolog og Dr. med. fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i avdeling for kreftbehandling siden 2000, og har en delt stilling mellom klinisk enhet og som forsker tilknyttet PRC.

Han arbeider ved seksjon for gastrointestinal onkologi og er engasjert i kliniske studier med denne pasientgruppen. Han er fagansvarlig for onkologisk behandling av lever og pankreaskreft pasienter ved OUS.​ ​

​Olav Erich Yri​​​

Olav E. Yri er onkolog, utdannet ved Universitetet i Bergen (2000), phd fra Universitetet i Oslo (2013). Han har jobbet ved avdeling for kreftbehandling siden 2003, med perioder ved kreftavdelingene ved Sykehuset Innlandet Gjøvik og Ahus. Siden 2017 har han vært tilknyttet Kompetansetjenesten for lindrende behandling og PRC som post-doc og fra 2021 har han hatt en delt stilling mellom klinikk og forskning ved PRC. Han jobber nå klinisk ved Seksjon for lindrende behandling. ​Han underviser på grunn-, videre-og etterutdanning.​​

Rebecca Rootwelt

Rebecca Rootwelt

Stipendiat

rebroo@ous-hf.no 23 02 68 40

Rebecca er tilknyttet PRC som stipendiat i forskningsprosjekt på pasienter med hjernemetastaser. Hun er cand.med ved UiO fra 2017 og har gjennomført turnustjeneste ved Kongsvinger sykehus.​

Tonje Lundeby

Tonje er ansatt som forsker ved KLB, og som administrativ leder av European Palliative Care Research Centre (PRC). Hun har mastergrad i sosialpsykologi og har tatt sin doktorgrad innenfor feltet klinisk kommunikasjon.

De siste ti årene har hun blant annet arbeidet med utvikling, gjennomføring og testing av kommunikasjonstrening for ulike helseprofesjoner. Hun har også erfaring med utvikling av e-læringsressurser, blant annet for studenter på medisin og klinisk ernæring ved Universitet i Oslo.

Torunn Wester

Torunn Elin Wester

Enhetsleder

towest@ous-hf.no 23 02 76 83

Torunn er ansatt som enhetsleder ved KLB. Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning i helseadministrasjon fra Høgskolen i Bodø, kreftsykepleie fra Radiumhospitalet og prosjektledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har også en master i helsefagvitenskap fra UiO.

Torunn har sin arbeidsbakgrunn fra kommunehelsetjenesten; både sykehjem og hjemmetjeneste, samt fra mange år på KLB. Hun har det administrative ansvar for enheten, arbeider med nettverk og nettverksbygging i regionen og nasjonalt, som studiekoordinator/ administrasjon av forskningsprosjekter, samt med undervisning og f​agutvikling.​​

Sist oppdatert 06.09.2023