Organisering og målsetting

​Organisering og målsetting


KLB er den regionale kompetansetjenesten for lindrende behandling i Helse Sør-Øst.

KLB ble etablert på Ullevål universitetssykehus i 2000 og er en del av Seksjon for lindrende behandling (SLB). SLB har også ansvar for det kliniske tilbudet i lindrende behandling på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. SLB er en del av Avdeling for kreftbehandling (AKB) i Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus. 

Målsetting: Å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet i lindrende behandling i helseregionen ved å formidle ny og etablert kunnskap, fremme kunnskapsbasert lindrende behandling og skaffe til veie ny kunnskap.

For å nå disse målene er det etablert kurs for ulike faggrupper i tillegg til å bidra på undervisningsaktiviteter i regionen. KLB leder og deltar i en rekke forskningsprosjekter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskningssamarbeidet i European Palliative Care Research Centre (PRC) koordineres fra KLB. Etablering og bistand til drift av kompetansenettverk i helseregionen er også en viktig oppgave.

​Ønsker du mer informasjon om KLB sine arbeidsoppgaver? Se Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet 2019).

Ønsker du å vite hva vi har oppnådd i året som gikk? Les årsrapporten for 2023 her(PDF).

Sist oppdatert 06.03.2024