Kommunale prosjekter i lindrende behandling

Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling og omsorg i kommuner og bydeler.

KLB har i samarbeid med Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) ansvar for innstillingen av søknadene, og ønsker å være i dialog med tilskuddsmottakerne i prosjektperioden.

Caroline Steen Abrahamsen, telefon 23 02 66 82/414 77 504
Torunn Wester, telefon 23 02 76 83/913 99 014

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket kan også kontaktes for råd og veiledning.​
​​
Søkere fra Oslo, Viken og Innlandet søker Statsforvalteren i Oslo og Viken.​​
Søkere fra Agder og Vestfold og Telemark søker Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.​

Mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets hjemmesider​. ​

Øst: (17 kommuner, 21 søknader)

Sør-Odal kommune: Prosjekt hjemmetid og hjemmedød. Kontaktperson: Anette Hjell anette.hjell@sor-odal.kommune.no

Trysil kommune: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, prosjekt Trysil kommune. Kontaktperson: Ingunn Tremoen ingunn.tremoen@trysil.kommune.no kreftogpalliasjonsteamet@trysil.kommune.no

Hamar kommune: Forhåndssamtaler; kompetanse om og implementering i kommuner i Innlandet. Kontaktperson: Åsa S. Jensen asa.karin.johanna.serholt.jensen@hamar.kommune.no

Gjøvik kommune: Fokus på lindrende omsorg i Innlandet i 2023. Kontaktperson: Målfrid Schiager malfrid.schiager@gjovik.kommune.no og Marjolein Verplak maria.johanna.verplak@gjovik.kommune.no

Eidsvoll kommune: Helhetlig ivaretakelse av den palliative pasienten og deres pårørende. Kontaktperson: Vidar Roseth vidar.roseth@eidsvoll.kommune.no

Vestby kommune: Kvalitet i behandling, pleie og omsorg – ved livets slutt. Kontaktperson: Lovisa Plotz lovisa.plotz@vestby.kommune.no

Lørenskog kommune: 1. Den digitale opplæringspakken «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»: Informasjon, rekruttering og oppfølging av kommuner. 2. Revidering av kompetansepakken «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling. Kontaktperson: Hege Berntzen hbz@lorenskog.kommune.no

Lørenskog kommune: Hva nå? Tilrettelegging for trygg hjemmedød i tjenester til personer med utviklingshemming. Kontaktperson: May-Hilde Garden maygar@lørenskog.kommune.no

Frogn kommune: Kompetanseheving kreft- og palliasjonsteam i samarbeid med fastleger og samarbeidende tjenester. Kontaktperson: Bjørg Astrid Johannessen. Bjorg.johannessen@frogn.kommune.no

Nordre Follo kommune: Kunnskap og koordinering av barnepalliasjon. Kontaktperson: Cecilie Evenrud cecilie.evenrud@nordrefollo.kommune.no og Liv Torunn Ervik liv.torunn.ervik@nordrefollo.kommune.no

Drammen kommune: Innføring av digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og revitalisering av Livets siste dager ved overgang til elektronisk journal i Gerica. Kontaktperson: Ann Karin Johannesen ann.karin.johannesen@drammen.kommune.no

Hol kommune: Kompetanse og trygghet gir lindring ved livets slutt. Kontaktperson: Rita Nestegard rita.nestegard@hol.kommune.no og Siren Rasmussen Bjordal siren.rasmussen.bjordal@hol.kommune.no

Lier kommune: Kompetansehevende tiltak ved bruk av tiltaksplanen «livets siste dager» i kommunens elektroniske journalsystem. Kontaktperson: Tammy Mach tammy.mach@lier.kommune.no og Mats Brage Knutsen mats.brage.knutsen@lier.kommune.no

Ringerike kommune: Kompetansehevende tiltak for kompetansenettverkene i Vestre Viken. Kontaktperson: Dorte Ragna Loftheim dorte.ragna.loftheim@ringerike.kommune.no

Hemsedal kommune: Kommunalt palliativt team. Kontaktperson: Kristine Tørre Asprusten kristine.torre.asprusten@hemsedal.kommune.no

Indre Østfold kommune: 1. simuleringstrening på forhåndssamtale, etikkrefleksjon, vanskelig samtaler og kollegastøtte. 2. digital opplæringspakke lindrende omsorg og behandling i livets sluttfase. Kontaktperson: Håkon Johansen hakon.johansen@io.kommune.no og Annette Bjerkenes annette.bjerkenes@io.kommune.no

Halden kommune: Rådgivende palliativ telefon. Kontaktperson: Aina Fjeld aina.fjeld@halden.kommune.no

Oslo kommune, bydel Gamle Oslo: Sammen om palliasjon i hjemmet. Kontaktperson: Vibeke Mathiesen vibeke.mathiesen@bgo.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel Ullern: Tverrfaglig kompetansehevende prosjekt i palliasjon. Kontaktperson: Hilde Solbakken Berggaard hilde.berggard@bun.oslo.kommune.no og Maria Refsum Pencic maria.pencic@bun.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand: Prosjekt barnepalliasjon. Kontaktperson: Hilde Stølevik hilde.stolevik@bsn.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel Frogner: Forventningssamtale. Kontaktperson: Maja Berg Kristoffersen maja.berg.kristoffersen@bfr.oslo.kommune.no

Sør: (9 kommuner, 9 søknader)

Hjartdal kommune: Palliasjon og lindrende behandling i hjem og sykehjem, oppfølging av pårørende med traumeterapeut. Kontaktperson: Roar Spangelid roar.spangelid@hjartdal.kommune.no

Kragerø kommune: Lindrende behandling til hjemmeboende ALS-pasienter. Kontaktperson: Stella-Renèe Syvertsen stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Seljord kommune: Økt kompetanse – lindrende behandling og omsorg. Kontaktperson: Ida Standeren Heggtveit ida.heggtveit@seljord.kommune.no

Tokke kommune: Førehandssamtaler – eit samhandlingsprosjekt mellom kommunane Tokke og Vinje, STHF v/Palliativt team og Senter for omsorgsforskning sør (SOF). Kontaktperson: Ann Wraa ann.wraa@tokke.kommune.no og Kari Gro Espeland kari.gro.espeland@seljord.kommune.no 

Porsgrunn kommune: Lindrende behandling og omsorg på sykehjem i Telemark – undervisning og systematisk implementering. Kontaktperson: Marit Skraastad marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no  

Færder kommune: Kompetanseheving i palliasjon og bruk av elektronisk palliativ plan for voksne og barn/unge i Færder. Kontaktperson: Rannveig Velken rannveig.velken@faerder.kommune.no

Larvik kommune: Bedre palliasjon gjennom bedre samarbeid. Kontaktperson: Kristin Skalleberg kristin.skalleberg@larvik.kommune.no  

Lindesnes kommune: Kompetanseheving i lindrende omsorg og forhåndssamtale hvor simulering som pedagogisk metode integreres. Kontaktperson: Kirsti M. Mushom Friis Kirsti.margrethe.mushom.friis@lindesnes.kommune.no og Lene Rømteland Hægebostad Lene.romteland@lindesnes.kommune.no

Kristiansand kommune: Innføring av Palliativ plan Agder. Kontaktperson: Cathrine Humlen Ruud cathrine.humlen.ruud@kristiansand.kommune.no og Olga Rugsland Espegren olga.r.espegren@kristiansand.kommune.no  

Sør: (12 kommuner, 13 søknader)

Arendal kommune: Utviklingsprogram hjemmetid og hjemmedød – Kommunalt pakkeforløp ALS. Kontaktperson: Silje Christine Dah silje.christine.dahl@arendal.kommune.no​ 

Froland kommune: Livets siste fase 2022. Kontaktperson: Anne Lyngroth​ anne.lyngroth@froland.kommune.no

Færder kommune: Elektronisk palliativ plan, implementering og bruk i Færder kommune. Kontaktperson: Rannveig Velken rannveig.velken@faerder.kommune.no 

Grimstad kommune: Forhåndssamtaler til hjemmeboende. Kontaktperson: Silje Bjerkås Silje.bjerkas@grimstad.kommune.no​

Horten kommune: Samarbeid for bedre omsorg. Kontaktperson: Stina Johannessen Stina.johannessen@horten.kommune.no

Kragerø kommune: Kompetansehevende tiltak for lindrende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Stella-Renee Syvertsen Stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Kristiansand kommune: Innføring av palliativ plan i Agder.
Kontaktperson: Cathrine Humlen Ruud Cathrine.Humlen.Ruud@kristiansand.kommune.no

Lindesnes kommune: Kompetanseheving i lindrende omsorg og forhåndssamtaler. Kontaktperson: Kirsti Mushom Friis 

Midt-Telemark: Palliativ eldreomsorg. Kontaktperson: Frøydis Haukeland frha@mt.kommune.no

Porsgrunn kommune: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.  Kontaktperson: Svend Martin Østevik​ svend.martin.ostevik@porsgrunn.kommune.no

Sandefjord kommune: Opprettelse av palliativt team. Kontaktperson: May Lisbeth Graff May.Lisbeth.G.Graff@sandefjord.kommune.no

Sandefjord kommune: Palliasjon til personer med utviklingshemming.
Kontaktperson: Anita Nilo

Vennesla kommune: Kompetanseløft for ansatte i hjemmetjenesten - Lindrende omsorg. Kontaktperson: Tordis Strand tordis.strand@vennesla.kommune.no​

Øst: (22 kommuner, 26 søknader)

Drammen kommune: Innføring av digital opplæringspakke og revitalisering av Livets siste dager. Kontaktperson: Ann Karin Johannesen Ann.Karin.Johannesen@drammen.kommune.no

Enebakk kommune: Palliativ omsorg fra hjem til institusjon i kommunen. Kontaktperson:Kristian Kamben kristian.kamben@enebakk.kommune.no

Fredrikstad kommune: Prosjekt palliasjon-palliativ plan. Kontaktperson: Elisabeth Karlsen elbk@fredrikstad.kommune.no

Gjøvik kommune: Øvelse gjør mester - kurs i forhåndssamtaler for primærkontakter Kontaktperson: Målfrid S Schiager Malfrid.Schiager@gjovik.kommune.no 

Hemsedal kommune: Kommunalt palliativt team. Kontaktperson: Kristine Tørre Asprusten Kristine Tørre Aspr ​kristine.torre.asprusten@hemsedal.kommune.no

Halden kommune: (1) Kompetansehevende prosjekt i grunnleggende palliasjon. Kontaktperson: ​Marianne Solvang marianne.solvang@halden.kommune.no

Halden kommune: (2) Systematisk inkludering av pårørende i det palliative forløpet. Kontaktperson: Ellen Rosseland Hansen ellenrosseland.hansen@halden.kommune.no

Hamar kommune: Forhåndssamtaler; kompetanse om og implementering i kommuner i Innlandet. Kontaktperson: Åsa Serholt Jensen Asa.Karin.Johanna.Serholt.Jensen@hamar.kommune.no​

Indre Østfold: Implementere tiltaksplanen Livets siste dager, Digital opplæringspakke for helsefagarbeidere og simulering av etisk refleksjon. Kontaktperson: Håkon Johansen hakon.johansen@io.kommune.no​​

Kongsberg kommune: Prosjekt palliasjon i Kongsberg - en integrert palliativ modell. Kontaktperson: Karin Aaker karin.aaker@kongsberg.kommune.no​

Lesja kommune: Kompetanseheving hos ansatte på Lesja helsehus som jobber med pasienter som mottar lindrende behandling og omsorg. Kontaktperson: Marita Aaheim Marita.aaheim@lesja.kommune.no

Lier kommune: Iverksetting og implementering av handlingsplan innen kompetansenettverk for palliasjon og kreftomsorg. Kontaktperson: Ronny Wettre Ronny.wettre@lier.kommune.no

Lillestrøm kommune: Palliasjon i praksis. Kontaktperson: Sandra Jahr Svendsen sandrajahr.svendsen@lillestrom.kommune.no

Lillehammer kommune: Verdighet fra vugge til grav. Kontaktperson: Ingerid Skabo Ingerid.Skabo@lillehammer.kommune.no

Nes kommune: Palliativt team i hjemmetjenesten. Kontaktperson: Jorunn F. Lyster Jorunn.Fjetland.Lyster@nes-ak.kommune.no

Rakkestad kommune: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Jeroen de Wit JeroenDe.Wit@rakkestad.kommune.no

Ringebu kommune: Kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Marit Vestad Forlandsås Marit.vestad.forlandsaas@ringebu.kommune.no

Ringerike kommune: Kompetansehevende tiltak for  kompetansenettverkene i Vestre
Viken. Kontaktperson: Dorte Ragna Loftheimdorte.ragna.loftheim@ringerike.kommune.no 

Rollag kommune: Omsorg og lindrende behandling Rollag. Kontaktperson:Vigdis Bergstøl Vigdis.Grete.Bergstol.Melby@rollag.kommune.no

Trysil kommune: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, prosjekt Trysil kommune. Kontaktperson: Ida Nymoen iky@trysil.kommune.no

Vestre Toten kommune: Kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Monika Bekkelund Monika.Bekkelund@vestre-toten.kommune.no

Ås kommune: Kunnskap og trygghet i møte med sårbare pasienter i palliativ fase. Kontaktperson: Lene Sunde Lene.Sunde@as.kommune.no

Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand: Prosjekt barnepalliasjon.
Kontaktperson: Hilde Stølevik hilde.stolevik@bsn.oslo.kommune.no 

Oslo kommune, bydel Ullern: Tverrfaglig kompetansehevende prosjekt i palliasjon. Kontaktperson: Hilde Solbakken Berggaard hilde.berggaard@bun.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen: Behandling og omsorg ved livets slutt i hjemmet. Kontaktperson: Adalhiza Carrasco Brand Adalhiza.brand@bsh.oslo.kommune.no

Oslo kommune, bydel Østensjø: Kompetanseløft for hjemmetjenesten i Bydel Østensjø i klinisk observasjonskompetanse og lindrende behandling.
Kontaktperson: Karla Robles Larsen karla.larsen@bos.oslo.kommune.no​

Arrangementer

Sist oppdatert 03.07.2023