Tropemedisinsk forum

Kompetansetjenesten arrangerer såkalt Tropemedisinsk forum noen ganger i året.

Forumet er åpent for leger, sykepleiere, bioingeniører og annet helsepersonell med interesse for importsykdommer og tropemedisin. Vi satser på at alle infeksjonsavdelinger i Helse Sør-Øst skal bidra til programmet.

Tropesentrene i Oslo og Bergen  arrangerer jevnlige felles digitale møter et par ganger i halvåret med presentasjon og diskusjon av tropemedisinske kasuistikker.

Få invitasjoner på e-post​​

Vi annonserer tidspunkt for møtene på forhånd. Ønsker du å få mailinvitasjon meld din interesse på e-post til oss: oushfpbtropeogimport@ous-hf.no

Sist oppdatert 24.01.2024