Kurs for spesialistkandidater

Kurs for spesialistkandidater

Anbefalte gjeldende kurs i tropemedisin og kurs i parasittologi for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin og anbefalte gjeldende kurs i infeksjonssykdommer

Kurs 2024

Kurs i tropesykdommer avholdes i Oslo, uke 11 2024 

Kurs i parasittologi avholdes i Bergen, uke 42 2024
 

Dnlf-Eksamen i tropesykdommer og parasittologi:

For leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer. Det anbefales å ha gjennomført kurs i tropemedisin/parasittologi. Eksamen består av en skriftlig og en praktisk/muntlig del.

Det arrangeres to eksamener i året. Vekselvis i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer i Bergen og Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer i Oslo.

 

Sist oppdatert 20.03.2024