Bright research i Sør-Afrika

Prosjektet har siden 2009 sett på forekomst og behandling av schistosomiasis (bilharzia), og særlig den kvinnelige genitale varianten, FGS. Studiet har konsentrert seg spesielt om sammenhengen mellom FGS og risikoen for HIV-smitte

Bright startet som et feltarbeidsstudie i Zimbabwe i 2009 og fortsatte i det rurale innlandet på østkysten av Sør-Afrika. Her var det samme høye prevalens, men man kunne dra nytte av en noe bedre infrastruktur for å sikre prøvemateriale.

Prosjektet har produsert til mange PhD-oppgaver, mange av disse under KITS. I tillegg kommer en rekke andre publiserte artikler, og prosjektet har vært omtalt i blant annet New York Times.

Universitetet i KwaZulu-Natal i Durban er hovedpartner, men institusjoner som Imperial College, London, University of Leiden, Nederland og Universitetet i København har vært involvert i Bright. Prosjektet har gjennom årene mottatt støtte fra blant andre Norges Foskningsråd, EU, the Gates Foundation og Helse Sørøst.

Bright har sysselsatt en lokal stab på opptil 30 personer; sykepleiere, forskningsassistenter, sjåfører og sikkerhetsvakter. I tillegg har nærmere et tresifret antall kommet som studenter eller frivillige over de siste 10 årene, de aller fleste av dem via KITS.

Den norske ambassaden i Sør-Afrika donerte i 2017 et større pengebeløp for anskaffelse av egen eiendom etter at tidligere leiekontrakt ble sagt opp. Nå eier prosjektet sin egen forskningsstasjon i Shelly Beach, halvannen times kjøretur sørover fra Durban. Huset har kontor- og møtearealer, mikroskopilaboratorium og fryserrom, i tillegg 10-12 sengeplasser tilrettelagt for langtidsopphold for forskere, studenter og andre besøkende. Tomten har også muligheter for både utvidelser og tilbygg

 

Bright Academy er en ny del av prosjektet, som gjennom kompetanse- og personaluteksling tar sikte på et tettere samarbeid med lokale sykehus og primærhelsetjeneste i Ugu district. Flere konferanser og workshops har allerede blitt arrangert.

 

Prosjektet har siden begynnelsen blitt ledet av dr. med. Eyrun F. Kjetland

 

Les mer om Bright påderes hjemmesider

Sist oppdatert 23.03.2023