Tverrfaglig Nevroutdanning ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst- Sør (RBUP)

​I et samarbeid med RBUP har vi bidratt i utviklingen og bidrar i gjennomføringen av den tverrfaglig nevroutdanningen som henvender seg til fagpersoner som har et ønske om å utvikle sin kompetanse om nevroutviklingsforstyrrelser i førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjenesten. Utdanningen kan være aktuell for leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer.

Spørsmål vedr. prosjektet kan stilles til Kristian Køhn på e-post: kristian.kohn@r-bup.no

Sist oppdatert 10.01.2023