Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd. Det er vanligst å debutere med tics i 5-7 års alder.

Shutterstock
 

Ønsker du å lese mer om tourettes syndrom, gå inn på helsenorge.no eller på Norsk Tourette Forening 

Arbeidssøkere med Tourettes syndrom nå tilgjengelig i Kunnskapsbanken

Nå er det siste heftet i denne serien om arbeidssøkere med nevroutviklingsforstyrrelser lagt ut i Kunnskapsbanken til NAV.
Kunnskapsbanken.no
Sist oppdatert 04.05.2023