Pågående prosjekter i RKT

Oversikt over pågående prosjekter i RKT.

Dr. gradsprosjekt: TILBAKE TIL SKOLEN

TILBAKE TIL SKOLEN. Et forskningsprosjekt om implementering av en manualbasert metode for å hjelpe elever med problematisk skolefravær.
Trykk her for å lese mer om prosjektet
Photo

Tverrfaglig Nevroutdanning ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst- Sør (RBUP)

I et samarbeid med RBUP har vi bidratt i utviklingen og bidrar i gjennomføringen av den tverrfaglig nevroutdanningen som henvender seg til fagpersoner som har et ønske om å utvikle sin kompetanse om nevroutviklingsforstyrrelser i førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjenesten.
Trykk her for å lese mer om prosjektet
Photo

Erfarings-/nettverkssamlinger - Gruppebehandling for voksne med ADHD

Det er etablert et forum for behandlere som har gjennomført opplæring i gruppebehandling for voksne med ADHD.
Trykk her for å lese mer om prosjektet
Photo

Gruppebehandling for voksne med ADHD

Flere studier viser at legemidler kun hjelper halvparten av gruppen voksne med ADHD. Det er derfor en økende etterspørsel etter behandlingsmetoder som kan gis i tillegg eller i stedet for medisiner, og som har dokumentert effekt.
Trykk her for å lese mer om prosjektet
Photo

​New Forest Parenting Programme (NFPP)

New Forest Parenting Programme (NFPP) er et foreldreveiledningsprogram spesielt utviklet for foreldre til små barn med ADHD.
Trykk her for å lese mer om prosjektet
Photo
Sist oppdatert 08.09.2023