​New Forest Parenting Programme (NFPP)

​New Forest Parenting Programme (NFPP) er et foreldreveiledningsprogram spesielt utviklet for foreldre til små barn med ADHD. Programmet egner seg best for barn mellom 3- 8 år. Foreldreveiledningsprogrammet har en varighet på 8 ganger og har fokus på kjernevansker ved ADHD og hvordan man kan tilrettelegge for god utvikling og et godt samspill. NFPP inneholder elementer fra andre foreldreveiledningsprogrammer som er utviklet for å hjelpe foreldre med å håndtere barnets atferd, men skiller seg ut ved at det retter seg mot det foreldre- og barn prosesser som menes å spesielt spille en rolle i utviklingen av barnets oppmerksomhet, arbeidshukommelse og impulskontroll.

​I et samarbeid med Århus Universitet er vi i gang med sertifisering av to terapeuter. Målet er å få kunnskap om programmet for eventuelt å utdanne trenere som kan bidra til sertifisering av nye terapeuter i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Spørsmål vedr. prosjektet kan stilles til Ulla Irene Hansenpå e-post: hanul@ous-hf.no 

Sist oppdatert 04.05.2023