Gruppebehandling for voksne med ADHD

Flere studier viser at legemidler kun hjelper halvparten av gruppen voksne med ADHD. Det er derfor en økende etterspørsel etter behandlingsmetoder som kan gis i tillegg eller i stedet for medisiner, og som har dokumentert effekt. De regionale enhetene med ansvar for kompetanse inne ADHD samarbeider nå om et tilbud til behandlere i manualbasert gruppebehandling for voksne med ADHD.

Siden 2015 har RFM Helse Vest og RKT Helse Sør-Øst i samarbeid med deltagere fra helseforetak fra begge regioner, gjennomført et større forskningsprosjekt som omhandler utprøving av en manualbasert gruppebehandling til voksne med ADHD.
En gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi utviklet i Tyskland, og senere prøvd ut i Sverige, var utgangspunktet for multisenterstudien i Norge. Pasienter og klinikere fra syv ulike DPS har deltatt i studien. Gruppetilbudet gjennomføres som ukentlige sesjoner over 14 uker. Tilbudet har blitt svært godt mottatt av både behandlere og pasienter, og resultatene fra studien viser at behandlingen har positiv effekt på ADHD og generell livskvalitet, og som vedvarer også etter at behandlingen er avsluttet.

Forskningsansvarlige prosjektledere er overlege/psykiater Anne Halmøy, Helse Bergen og overlege/psykiater Mats Fredriksen, RKT / Sykehuset i Vestfold.

Dato og program for tilbud om opplæring av behandlere vil bli annonsert på våre hjemmesider.

Spørsmål vedr. prosjektet kan stilles til Tage Lien på e-post: taglie@ous-hf.no

Sist oppdatert 04.05.2023