Erfarings-/nettverkssamlinger - Gruppebehandling for voksne med ADHD

Det er etablert et forum for behandlere som har gjennomført opplæring i gruppebehandling for voksne med ADHD. Nettverket organiseres av de regionale enhetene. Målet med samlingene er at behandlere kan dele erfaringer og sikre en god gjennomføring av behandlingen.

Spørsmål vedr. prosjektet kan stilles til Tage Lien på e-post: taglie@ous-hf.no

Sist oppdatert 04.05.2023