Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst (RKT)

Regional kompetansetjeneste (RKT) i Helse Sør-Øst arbeider for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester. Et hovedmål er å bidra til at tjenestene er preget av langsiktighet, helhet, kontinuitet og god kvalitet.

Kontakt oss

Nyheter

Våre arrangementer

 • Nasjonal autismekonferanse – den 8. Tønsbergkonferansen
  Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.
  Nasjonal autismekonferanse – den 8. Tønsbergkonferansen
  5.
  juni
  2024
  3 dager

Nyhetsbrev november 2023

Vi setter stor pris på det gode samarbeidet både med fagpersoner og brukerorganisasjoner i vår region samt på tvers av regionene og nasjonalt. Innspill, henvendelser og tett samarbeide er svært viktig for vår virksomhet.
Trykk her for å lese nyhetsbrevet
Foto: RKT
Sist oppdatert 04.09.2023