Skolealder

Hvis barnet har behov for behandling og legemidler mens det er i skolen eller skolefritidsordningen er det viktig å etablere gode rutiner for hvordan det skal gjøres i praksis. Det bør planlegges i god tid før skolestart og avklares hva foreldrene, skolen, skolefritidsordningen og helsepersonell har ansvar for.   

Les mer om nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i skole og skolefritidsordning

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har utarbeidet en brosjyre i 2018. Her får du en oversikt over aktuelle rettigheter knyttet til skolestart og skolegang i grunnskolen.

Her kan du laste ned brosjyren eller lese den digitalt på nettsiden til FFO.

Sist oppdatert 09.05.2023