NSCF - Veiledningstjenester

​Alle fagpersoner ved NSCF kan bidra med informasjon, råd og veiledning om de ulike diagnosene i vår målgruppe. Du kan ta direkte kontakt med oss. Dette gjelder personer med diagnosen, pårørende og fagpersoner.

Vi kan bidra med informasjon på flere måter:

Telefon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om diagnosene våre. Vi bidrar gjerne med vår kompetanse og kan gi råd og veiledning om behandling og tilrettelegging i hverdagen.

Videokonferanse

​Vi har eget videokonferanseutstyr og kan delta på videomøter med helsepersonell om pasienter, delta på samarbeidsmøter med kommuner, barnehager, skoler, NAV og andre instanser. Vi kan også bidra med faglige innlegg og forelesninger om våre diagnoser ved behov.  

Økt bruk av videokonferanse som samhandlingsform er et prioritert område for senteret. Ta gjerne kontakt for nærmere avtale om videomøter og spørsmål om oppkobling.  

Utreise til lokalmiljø

Senterets ansatte kan også i noen tilfeller gi informasjon og opplæring ved utreise til ditt lokalmiljø. Det kan for eksempel være for å delta på tverrfaglige møter med helsepersonell, barnehager, skoler, NAV eller andre.

Under sykehusopphold

Det kan også gis informasjon, råd og veiledning i forbindelse med sykehusopphold. Det kan være i forbindelse med at du er innlagt for diagnostisering, utredning, etablering og justering av behandling eller til kontroll og oppfølging. I noen tilfelle kan det også være aktuelt at lokalt helsepersonell deltar for å få informasjon og opplæring.

Senteret har et tett samarbeide med spesialisthelsetjenesten og kan tilby bistand i pasientbehandlingen.     

Sist oppdatert 14.07.2023