Norsk senter for cystisk fibrose - Undervisning i høyere utdanning

Våre fagpersoner tilbyr spesialisert og erfaringsbasert kunnskap på en rekke helsefaglige områder som sykepleie, ernæring, fysioterapi, medisin og kunnskap om det å leve med kronisk sykdom.

En gruppe mennesker i hvite frakker følger en forelesning i et  auditorium
 

Norsk senter for cystisk fibrose samarbeider med høyskoler og universitet om undervisning av studenter.

Medisinsk og helsefaglig kunnskap om en diagnose kan ha stor overføringsverdi til andre fagområder, og være nyttig kunnskap for studenter innen medisin og helsefag.

Sist oppdatert 09.05.2023