Norsk senter for cystisk fibrose: Nye behandlinger

Utvikling av legemid​ler for behandling av cystisk fibrose

Cystic fibrosis foundation (CFF) har finansiert utviklingen eller utprøvingen av de fleste medikamentene som er utviklet for behandling av cystisk fibrose. CFF har en interaktiv nettside med oversikt over medikamenter inndelt i kategorier som årsaksbehandling (CFTR-modulatorer), infeksjonsbehandling og slimmobiliserende behandling. På nettsiden kan du klikke på medikamentene og få mer informasjon om medikamentet, indikasjon for bruk og hvor langt utviklingen av medikamentet har kommet.

European Cystic Fibrosis Society (ECFS)har et forskningsnettverk som jobber for at personer med CF kan delta i kliniske studier og legemiddelutprøvinger rettet mot personer med CF. ECFSs nettside gir løpende oversikt over pågående studier og studieresultater i samme inndeling av behandlingsmål som nettsiden til CFF.

I databasen Clinical Trials er det mulig å søke opp pågående kliniske studier ved å søke på sykdommer eller tilstander. For eksempel er det mulig å søke opp studier på cystisk fibrose i hele verden eller å snevre inn søket med å legge til mer informasjon som land eller andre diagnoser. 

 

 

Sist oppdatert 09.05.2023