Norsk senter for cystisk fibrose - Informasjonsmateriell

​"Sånn er det. Barn med cystisk fibrose"

Denne boken er en del av et undervisningsmateriell utviklet av Norsk senter for cystisk fibrose. Boken er skrevet for barn fra 8 år og oppover. Den skal informere - men kan ikke gi svar på alt. Den skal skape trygghet, gi en god leseopplevelse og åpne for samtale om hvordan det er å leve med, og mestre CF.

Boken kan være en hjelp for deg som forelder når du informerer barnet ditt om CF. Den kan også være nyttig for helsepersonell, fagpersoner i barnehager og skoler som har kontakt med barn med CF.

Boken er skrevet av Widar Aspeli og illustrert av Bo Gaustad. Den ble utgitt i 2008 og er innkjøpt av Norsk kulturråd som faglitteratur for barn og ungdom i 2009.

Boken er gratis og gis til foreldre med barn med CF. Boken kan bestilles her:

Bok om cystisk fibrose
Bok om cystisk fibrose

Begrenset opplag.

Sist oppdatert 09.05.2023