Norsk senter for cystisk fibrose - Anbefalinger og retningslinjer

Våre retningslinjer og prosedyrer for behandling og oppfølging publiseres i eHåndboken for OUS og er tilgjengelige på OUS sine nettsider.

 

To personer ser ned på en laptop.

 

 

Sist oppdatert 19.12.2023