Kurs fra Norsk senter for cystisk fibrose

Senteret kan bidra med kurs om våre diagnoser, både fagspesifikke og tverrfaglige. Kursene kan arrangeres i samarbeid med brukerorganisasjonen eller lokalt hjelpeapparat.

​Brukerkurs

Målgruppen er primært personer med en av våre diagnoser og deres familier som for eksempel foreldre, besteforeldre, søsken, ektefelle og  partner. Det kan også være aktuelt at fagpersoner deltar.

Familiekurs

NSCF arrangerer familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose. ​​ 

Fagkurs

Målgruppen er primært fagpersoner som jobber med en av våre diagnoser. Det kan være helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, ansatte i barnehage, skole, habiliteringstjenesten, NAV, saksbehandlere i kommunen og andre.

Kursene kan arrangeres ved senteret eller lokalt og i samarbeid med andre instanser. Kursene kan også arrangeres som videokonferanse. Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for kurs.

​E-læringskurs

Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. Her finner du også e-læringskurs om våre diagnoser.

Nettverkssamlinger for fagpersonell

Nettverkssamlinger blir publisert under "Kurs og konferanser".

​Internasjonale kurs og kongresser

NSCF anbefaler fagpersoner som arbeider med cystisk fibrose å delta på internasjonale kurs og konferanser. Hvert år arrangerer European Cystic Fibrosis Conference (ECFS)  og North A​​​​merican Cystic Fibrosis Conference (NACFC)​ kurs og konferanser ​​der det internasjonale tverrfaglige miljøet samles.

Her får du ny og oppdatert kunnskap om behandling og oppfølging ved cystisk fibrose, nyfødtscreening, CF register og årsakskorrigerende behandling.

Dette er viktige arenaer for samarbeid gjennom faglige nettverk for alle faggrupper.

Sist oppdatert 22.06.2023