Fagkurs

Introduksjonskurs om cystisk fibrose

Et 15-minutters e-læringskurs for helsepersonell om sykdommen cystisk fibrose (CF).

Tid og sted

Type arrangement

Nettundervisning

Arrangør

Ta gjerne kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose hvis det er spørsmål til kurset.

Innhold i kurset

Kurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, diagnostisering, behandling og oppfølging.

Kurset tar 15 minutter.

Ta kurset

Målgruppen til kurset er leger og annet helsepersonell.

Ta kurset her på sjelden.no
En lege og en pasient