Fagkurs

E-læringskurs om cystisk fibrose i barnehagen

Dette kurset handler om hvordan du kan tilrettelegge for barn med cystisk fibrose i barnehagen. Du vil lære om barnets behov for omsorg, behandling og om bruk av legemidler. Dette i tillegg til praktiske tiltak for smittevern og renhold i barnehagen.

Tid og sted

Type arrangement

Nettundervisning

Arrangør

  • Målgruppe: Barnehagepersonell
  • Tid: Kurset tar ca. 45 minutter

Ta kurset

Gå inn på sjelden.no og søk cystisk fibrose for å starte kurset.